kare

Kare Kenarları ve açıları birbirine eşit dörtgen. Bütün açıları 90 derecedir. Köşegenleri eşit ve birbirine dik olarak ortalar. Karenin çevresi bir kenar uzunluğunun dört katına eşittir. Bir dikdörtgenin alanı iki kenarının çarpımı olduğuna göre bir karenin alanı, bir kenar uzunluğunun karesine eşittir. Bir sayının kendisi ile çarpımına kare denmesinin sebebi budur. Karenin köşegeninin boyu Ö2a dır.

Bir sayının karesi, bu sayının sağ üst kısmına yazılarak gösterilir. Mesela 17’nin kare

Kare

Kare Kenarları ve açıları birbirine eşit dörtgen. Bütün açıları 90 derecedir. Köşegenleri eşit ve birbirine dik olarak ortalar. Karenin çevresi bir kenar uzunluğunun dört katına eşittir. Bir dikdörtgenin alanı iki kenarının çarpımı olduğuna göre bir karenin alanı, bir kenar uzunluğunun karesine eşittir. Bir sayının kendisi ile çarpımına kare denmesinin sebebi budur. Karenin köşegeninin boyu Ö2a dır.

Bir sayının karesi, bu sayının sağ üst kısmına yazılarak gösterilir. Mesela 17’nin karesi 172 şeklinde ifade edilir. Bir sayı ister (-) negatif, ister (+) pozitif olsun karesi daima (+) pozitiftir.

Bir sayının kare kökü: bir sayı eşit iki çarpana ayrılırsa bu çarpanlardan herbirine o sayının kare kökü adı verilir. Mesela: 25= 5x5 ise 25’in karekökü ±5’tir denir. Karekök ( Ö ) işareti ile gösterilir. Negatif (-) gerçel sayıların kare kökü reel bir sayı değildir. Başka bir ifade ile gerçel sayılar kümesinde (cümlesinde) negatif gerçel sayıların kare kökü yoktur.

kare

kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, dördül, murabba. bu biçimde olan.

kare

Osmanlıca kare kelimesinin Türkçe karşılığı.
(C.: Kâr-Kur) Dişi ayı. * Meşe. * Yüksek yer. * Kabile ismi.

kare

Türkçe kare kelimesinin İngilizce karşılığı.
[KARE] adj. foursquare, square n. square, chequer

kare

Türkçe kare kelimesinin Fransızca karşılığı.
carré [le]

kare

Türkçe kare kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Geviert, Karo, Karree, Quadrat

İlgili konuları ara

Yanıtlar