Sosyal bilimler literatürüne E. Troelsch tarafından sokulan ve Marx Weber tarafından geliştirilen karizma kavramı, başlangıçta Katolik teolojisinde, Tanrı'nın bahşettiği spritüel bir gücü ifade etmektedir. Politikayı insanlar arası egemenlik mücadelesi olarak gören Weber karizmayı, salt şiddet içermeyen bir egemenlik (domination) türü olarak kavramsallaştırmıştır. Ona göre karizmatik egemenlik, liderin kişisel değerine, onun tarihsel, istisnaî veya örnek karakterine dayanır.

KARIZMA (türkçe) anlamı
1. çevresinde büyük ilgi oluşturan
2. niteliği kolay açıklanamaz büyüleyici özellik
kişilik.
KARIZMA (türkçe) anlamı
3. Etkileyicilik.
KARIZMA (türkçe) ingilizcesi
1. n. charisma,
KARIZMA (türkçe) almancası
1. n. Charisma

Karizma hakkında bilgiler

Sosyal bilimler literatürüne E. Troelsch tarafından sokulan ve Marx Weber tarafından geliştirilen karizma kavramı, başlangıçta Katolik teolojisinde, Tanrı'nın bahşettiği spritüel bir gücü ifade etmektedir. Politikayı insanlar arası egemenlik mücadelesi olarak gören Weber karizmayı, salt şiddet içermeyen bir egemenlik (domination) türü olarak kavramsallaştırmıştır. Ona göre karizmatik egemenlik, liderin kişisel değerine, onun tarihsel, istisnai veya örnek karakterine dayanır.

Karizmatik liderlik, rutin bir yönetim durumundan veya bir düzenden ziyade, düzen değişikliğine, hatta devrimlere gönderir; toplum veya örgütlerin normal işleyiş koşullarının dışında köklü bir değişiklik veya dönüşümleri sırasında söz konusu olur. Bu tür anlarda, kitleler, iradelerini bir misyonla yüklendiğine inandıkları şef veya lidere devretmeye meylederler; liderleriyle özdeşleşmeye ve yeni davranış tarzları benimsemeye giderler.

Liderin manyetik alanına girdiklerinde, yaşam koşullarını aşarak farklı bir varoluşa doğru sürüklenirler. Karizma, 'bir tür yüksek enerji gibidir, kriz anlarında ortaya çıkan, miskinliklere, durağanlıklara son veren, alışkanlıkları kıran bir güçtür' (Moscovici). Karizma, belirsizlik, yönsüzlük içinde kaybolduklarını hisseden insanlara, yön bulmalarını sağlayacak bir dış sabit nokta sağlar; onları ortak bir referans çerçevesi, bir hedef, bir üst amaç etrafında bütünleştirir.

Karizmatik liderlerin kitle üzerindeki etkileri, yasal bir güce, bir statü veya mevkiye, ekonomik kaynaklan elinde tutmaya değil, onlara atfedilen kişisel melekelere ve özelliklere dayanmaktadır; etkileri, zorlamadan ziyade iknaya, içten fethetmeye, uyandırdıkları güven düzeyine, gönüllü rızaya, insanlarla kurdukları duygusal iletişim tarzına bağlıdır.

Bu bakımdan, karizmatik lider, kısmen politika ve yönetim dışıdır; bir mevzuatla, bir hukukla, bir kurum mantığıyla sınırlandırılmaya uygun değildir. Fonksiyonları tanımlanmış, rolleri belirlenmiş görevlilerden ziyade, özveriyle hareket eden taraftarlara, tilmizlere hitap eder.

Endüstriyel örgütlerde bazı yöneticiler, karizmatik güç sahibi sayılmaktadır. Bu tür yöneticilerin etrafındakiler üzerinde bir çekim etkisine sahip oldukları, bir özdeşleşme modeli oluşturdukları ve daha genç yöneticiler tarafından taklit edildikleri kaydedilmektedir. Günümüz örgüt literatüründe 'dönüştürücü liderlik' olarak adlandırılan liderlik (Bass, 1990) tipi, bir bakıma karizmatik liderliği ifade etmektedir.

Şarkı Sözleri

Mustafa Sandal tarafından söylenen Karizma adlı şarkının sözleri.

ah canım çabuk huylandın
huyum kurusun dayanacaktın bana biraz daha
azıcık daha sabredecektin
en son numaramı göstermeye fırsat vermedin bana

tam tersime yol aldın
süt liman denizlerde
demek ki boş yere salladım

ah canım çabuk huylandın
huyum kurusun dayanacaktın bana biraz daha

madem ki karizma yapıyorsun
yap bakalım
kedi fare oyunundan
birlikte zevk alalım
kuralları koyuyorsun
tatlısından koy bakalım
belki fazla zorluyorsun hiç zorlama

tutarlı davransan
biraz açık olsan
yere bassa ayakların
hadi eyvallah
karizma yap

gözümün içine baksan
birazcık mert olsan
birde kızarmasa yanakların
hadi eyvallah
karizma yap
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Karizma (albüm)

Karizma Mustafa Sandal'ın 8 Temmuz 2009'da Seyhan Müzik etiketiyle çıkardığı albümüdür.

Am

Argoda (çok kaba bir) biçimde kadın cinsel organını ifade etmek için kullanılan kelimedir; vajina

şahane

Şahane 2003 yılında Erol Köse Production tarafından çıkarılan Ebru Gündeş'in 8. albümü. Albümde toplam 15 adet şarkı bulunmaktadır:

Liderlik

Lider ya da Önder, mensup olduğu halkın toplumuna yarar sağlayan değişimi yönetmek için, sorumluluğu; sezgi, zekâ ve bilgiye dayalı karar ve uygulamalarla taşıyan kişiye denir. Lider; elindeki gücü kullanabilme kapasitesine bağlı olarak, çevresini etkileyen kişidir.

Heybet

büyüklük, ululuk

Hayran

Hayran (Arapça: ''ḥayrān'') ya fan, çok beğenen, hayranlık duyan kimse. Birine ya da belirli bir şeye olan hayranlık duyan kişiler, hayran (fan) kulüplerine üye olarak, fan kongrelerine katılarak, fanzinler yaratarak ya da fan mailleri göndererek coşkunluklarını gösterirler. ...