Karma Ekonomi

Karma Ekonomi Kapitalist ve sosyalist iktisadi sistemler arasında yer alan bir iktisadi düzen. Karma ekonomi düzeni, özellikle kapitalist sistemin bütün özellikleri ile uygulanmadığı, devletin iktisadi hayata müdahalesinin ağırlık taşıdığı ekonomilerde görülür. Özel teşebbüse yer veren sosyalist sistemler de bir ölçüde karma nitelik taşımaktadır. Türkiye’de karma ekonomi gereği iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayi ve tarımın düzenli ve uygun bir şekilde gelişmes

Karma Ekonomi Kapitalist ve sosyalist iktisadi sistemler arasında yer alan bir iktisadi düzen.

Karma ekonomi düzeni, özellikle kapitalist sistemin bütün özellikleri ile uygulanmadığı, devletin iktisadi hayata müdahalesinin ağırlık taşıdığı ekonomilerde görülür. Özel teşebbüse yer veren sosyalist sistemler de bir ölçüde karma nitelik taşımaktadır.

Türkiye’de karma ekonomi gereği iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayi ve tarımın düzenli ve uygun bir şekilde gelişmesini ve kaynaklarını planlamak devletin görevidir. Devlet ayrıca para, kredi, sermaye mal ve hizmet piyasalarının doğru ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalardaki fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve şehirleşmeyi önlemek vazifesini üstlenmiştir. Tabii servetler ve kaynaklar da devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunmaktadır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Diğer anlamları

karma ekonomi

Türkçe karma ekonomi kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. integrated economi

karma ekonomi

özel ve kamu kesimlerini kaynaştırma amacını güden, her iki kesimin birlikte girişimlerini öngören ekonomi siyasası.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Karma Ekonomi ilgili konular

 • Ekonomi

  EKONOMİ , İktisat olarak da bilinir, servetin üretimini, bölüşümünü ve tüketimini konu alan toplumsal bilim. İktisat veya ekonomi, üretim,
 • Kayıt Dışı Ekonomi

  Kayıt dışı ekonomi, devletten gizlenen, kayda geçirilmeyen/geçirilemeyen ve bu sebeple denetlenemeyen faaliyetler olarak tanımlanabilir. Enform
 • Planlı ekonomi

  Planlı ekonomi; üretim faktörlerinin tümü veya büyük kısmının devlet denetiminde bulunduğu, üretim ve dağıtım kararlarının devlet tar
 • Karma ekonomi

  Karma Ekonomi Kapitalist ve sosyalist iktisadi sistemler arasında yer alan bir iktisadi düzen. Karma ekonomi düzeni, özellikle kapitalist siste
 • Yeni Ekonomi

  Devletçilik ve Liberalizm düşüncesinin temel alındığı ve karma edildiği 21 yy.`a uydurulan ekonomik düşüncedir.
 • Fon (ekonomi)

  Fon, Sermaye Piyasası Kurulu`nca yetkilendirilmiş kurumların yatırımcılardan topladığı birikimlerle riski dağıtmak amacıyla içerisinde bi
 • Keynesci ekonomi

  Keynesyen ekonomi, 20. yüzyıl İngiliz ekonomist John Maynard Keynes'in görüşlerini temel alan bir makroekonomik teoridir. Keynes ekonomisi özel
 • Keynesçi ekonomi

  Keynesçi ekonomi veya Keynesyen ekonomi, 20. yy. İngiliz ekonomist John Maynard Keynes'in görüşlerini temel alan bir makroekonomik teoridir. Keyn
 • Keynezci ekonomi

  Keynesyen ekonomi, 20. yüzyıl İngiliz ekonomist John Maynard Keynes'in görüşlerini temel alan bir makroekonomik teoridir. Keynes ekonomisi özel
 • Felsefe ve ekonomi

  Felsefe ve ekonomi (ayrıca ekonomi felsefesi olarak da bilinir), ekonomi ile ilgili konuları inceleyen felsefe dalıdır. Ayrıca, alternatif olarak