karnaval

Karnaval Hıristiyanların kendi inançlarına göre girdikleri büyük perhizlerden hemen önceki günlerde yaptıkları eğlenceler.

Karnaval kelimesinin tarihi eski çağlara uzanır. Özellikle eski Yunan ve Roma toplumlarında görülen karnaval, insanların ruhi boşluklarını doldurmak için toplu olarak yaptıkları bir eğlence çeşididir. Eski zamanlarda bazı topluluklar tarafından yapılan karnavallarda, maske takarak kötü ruhları kaçırmak düşüncesi ile hareket edilirdi. Bu maskelerin, takana çeşitli g

Karnaval

Karnaval Hıristiyanların kendi inançlarına göre girdikleri büyük perhizlerden hemen önceki günlerde yaptıkları eğlenceler.

Karnaval kelimesinin tarihi eski çağlara uzanır. Özellikle eski Yunan ve Roma toplumlarında görülen karnaval, insanların ruhi boşluklarını doldurmak için toplu olarak yaptıkları bir eğlence çeşididir. Eski zamanlarda bazı topluluklar tarafından yapılan karnavallarda, maske takarak kötü ruhları kaçırmak düşüncesi ile hareket edilirdi. Bu maskelerin, takana çeşitli güçler kazandırdığına inanılır, mesela kutsal kabul edilen bir hayvanın kılığına girmekle geçici olarak o hayvanların güçlerinin kendilerine geçtikleri sanılırdı. Böylece maske takmak karnavalların belli başlı özelliklerinden birisi olmuştur. Bitiş günleri ve adları bölgelere göre değişir.

Hıristiyanlığın yayılması ile insanlar batıl inançlardan sıyrılmışlar, karnaval ismi altındaki bu iptidai, insani eğlencelerden vazgeçmişlerdi. Fakat Hıristiyanlığın kısa zamanda bozulması, hakikatlerin unutulması neticesinde Özellikle 18. yüzyılda maskeli balolar şeklinde topluma adet olarak tekrar girdi. Paris’te Opera’da verilen baloların rezalet halini alması üzerine yasak edildi, fakat yüzyılın sonlarında tekrar serbest bırakıldı. Zamanla dini yortu öncesi başlayan bu karnavallar önemli bir halk eğlencesi haline geldi. Fransa, İtalya, Almanya ve diğer Hıristiyan devletlerinde bugün dinden uzak bir eğlence ve adet olmuştur. Karnaval; Peru, Meksika ve Brezilya’da ise yerli geleneklerden de bazı özellikler alarak her sene milyonlarca insanın günlerce süren çılgınlıklarla dolu bir eğlencesi haline gelmiştir. Karnaval günlerinde her türlü rezaletlerin yapılması, alkol duvarlarının aşılması, yüzlerce insanın alkol komasından ölmesi, günümüzdeki karnavalların en belirgin özelliğidir. Karnavallar bu haliyle birer halk eğlencesi olmaktan çıkmış, toplum hayatını kötü yönde etkileyen birer çılgınlığa dönüşmüştür.

Günümüzde karnavalla Faşing arasında pek bir fark yoktur. Görkemli elbiseler, maskeli balolar, yergi oyunları, ahlak dışı aşırı davranışlar, karnaval ve faşingde de bugün aynen görülmektedir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

karnaval


1 .
Hristiyanların belli dönemlerde renkli, komik ve şaşırtıcı kılıklara girerek yaptıkları şenlik ve eğlence dönemi.
2 .
Bu dönemde yapılan eğlence.
3 .
ޞenlik:
"Bu karnaval kaçırılır mı, diye buruk buruk gülümsedi."- T. Buğra.

karnaval

hıristiyanların, büyük perhizden önce et kesiminde şaşırtıcı kılıklara girerek yaptıkları şenlik ve eğlence dönemi. bu dönemde yapılan eğlence.

karnaval

Türkçe karnaval kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. carnival, masquerader

karnaval

Türkçe karnaval kelimesinin Fransızca karşılığı.
carnaval [le]

karnaval

Türkçe karnaval kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Fasching, Karneval

Yanıtlar