Kars Tarihi ve Turistik Mekanlar

Kısaca: Kars tabiî güzellikleri ve târihî eserleri bakımından zengindir. Târihî eserlerin çoğu yıkık durumdadır. İlk yapılış şeklini koruyan eser çok azdır. ...devamı ☟

Kars tabii güzellikleri ve tarihi eserleri bakımından zengindir. Tarihi eserlerin çoğu yıkık durumdadır. İlk yapılış şeklini koruyan eser çok azdır.

Kars Kalesi: 1152’de Saltukoğullarında Sultan Melik İzzeddin tarafından Mimar Firuz Ağaya yaptırılmıştır. Sultan Üçüncü Murad Han devrinde büyük ölçüde tamir ettirilmiştir. İçkale günümüze kadar sağlam olarak gelmiştir. Dışkale surlarının kalıntıları vardır. Kalede 220 burç ve kule 2000 mazgal bulunur.

Evliya Camii: 1579’da yapılmıştır. Bu devirde yapılan camilerin en önemlilerindendir. 1628’de yıkılmışsa da sonradan tamir ettirilmiştir.

Beylerbeyi Sarayı: 1579’da devrin Beylerbeyisi için yapılmış iki katlı bir binadır. Osmanlı devri sivil mimarisinin güzel örneklerindendir. 1828’de Osmanlı-Rus savaşında yıkıldı ise de yeniden yapılmıştır.

Havariler Kilisesi: 932-937 seneleri arasında yaptırılmıştır. 1579’da camiye çevrilmiş ve Kümbet Camii ismini almıştır. 1778’de Ruslar tarafından tamir ettirilerek tekrar kiliseye çevrilmiştir. Günümüzde müze olarak kullanılmaktadır.

Mesire yerleri: Kars ili, yaylaları, gölleri ve temiz havası bakımından çok zengin illerimizdendir. Sarıkamış ilçesine 4 km uzaklıkta orman içi dinlenme yeri olan Soğuksu ilin önemli mesire yerlerindendir. Sarıkamış ormanları gezilmeye değer güzel yerlerdir.

Kaplıcalar: Kars, şifalı su kaynakları bakımından da zengin ise de, gerektiği şekilde faydalanılmamaktadır. Şifalı su kaynaklarının çoğunda tesis yoktur. İlin çeşitli yerlerinde maden suları çıkmaktadır.

KARS DESTANI

İslam ehli olan işitsin, bilsin,

Can sağ iken yurt vermeniz düşmana.

İsterse Urus il ne ki var gelsin,

Can sağ iken yurt vermeniz düşmana.

Kuşanın kılıcı, giyinin donu,

Kavga bulutları sardı dört yanı.

Doğdu koç yiğidin şan alma günü,

Can sağ iken yurt vermeniz düşmana.

Asker olan bölük bölük bölünür,

Sandınız mı Kars Kalesi alınır?

Boz atlar üstünde kılıç salınır,

Can sağ iken yurt vermeniz düşmana.

Kavga günü namert sapa yer arar,

Er olan göğsünü düşmana gerer.

Cümle ervah bizle meydana girer.

Can sağ iken yurt vermeniz düşmana.

ŞENLİK, ne durursuz atlara binin...

Sıyra kılıç düşman üstüne dönün.

Artacaktır şanı, şanlı vatanın,

Can sağ iken yurt vermeniz düşmana.

AŞIK ŞENLİK

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.