Kartezyen Koordinat Sistemi

Kısaca: Kartezyen çarpımındaki ...devamı ☟

Kartezyen koordinat sistemi
Kartezyen Koordinat Sistemi

Kartezyen koordinat sistemi, temsil ettiği uzaylara göre değişik formlar almaktadır. Bunlar arasında en çok kullanılan öklid standart kartezyen koordinat sistemidir. 2 boyutlu cisimlerin incelendiği bu sistemde x ve y düzlemleri olmak üzere 2 farklı eksen bulınur. Bunlardan x eksenine apsis y eksenine ordinat adı verilir.

Kartesí­usarhnitakerfií°

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kartezyen koordinat sistemi Resimleri

Koordinat sistemi
2 yıl önce

bir reel sayı eşsiz bir noktanın koordinatıdır Koordinat sisteminin prototipsel örneği, kartezyen koordinat sistemidir. Düzlemde iki dik çizgi verilsin...

Koordinat sistemi, Geometri, Matematik, Taslak
Kutupsal koordinat sistemi
2 yıl önce

Matematikte kutupsal koordinat sistemi veya polar koordinat sistemi, noktaların birer açı ve Kartezyen koordinat sistemindeki orijinin eşdeğeri olup "kutup"...

Kutupsal koordinat sistemi, Kutupsal koordinat sistemi, 1625, 1647, 1816, Akışkan, Antik Yunan uygarlığı, Arşimet, Açı, Açısal momentum, Blaise Pascal
Anten Çizgesi
5 yıl önce

olur. Yatay anten çizgesi hem kartezyen hem de kutupsal (polar) koordinat sisteminde çizilebilir. Kartezyen koordinat sistemi ile anten verileri daha iyi...

Anten çizgesi, Anten, Benzetim, Bilgisayar, Elektrik, Enerji, Manyetik, Radar
Küresel koordinat sistemi
2 yıl önce

Küresel koordinat sistemi, üç boyutlu uzayda nokta belirtmenin bir yoludur. Küre üzerindeki bir nokta bu sistemde üç tane bileşenle ifade edilir, bunlar...

Küresel koordinat sistemi, Alan, Açı, Boylam, Diverjans, Dünya, Düzlem, Elektrik, Enlem, Fizik, Gradyan
Öklid uzayı
2 yıl önce

almıştır. Modern matematikte Öklid uzayını ifade etmek için kartezyen koordinat sistemi ve analitik geometri kavramları çok yaygın olarak kullanılır...

Birim vektör
2 yıl önce

Örneğin, üç boyutlu x,y,z eksenlerinde eş yönlü birim vektörün Kartezyen koordinat sistemi; i ^ = [ 1 0 0 ] , j ^ = [ 0 1 0 ] , k ^ = [ 0 0 1 ] {\displaystyle...

WGS84
2 yıl önce

birisidir. WGS84, üç boyutlu kartezyen yerlem dizgesi ve ilişkili elipsoit'ten oluşur. WGS84 konumları ya X-Y-Z kartezyen yerlemleri olarak ya da enlem...

WGS84, Bellek, Boylam, Elipsoit, Enlem, GPS, Yol bilgisayarı, Kartezyen, Yerlem
Analitik geometri
2 yıl önce

bir matematik dalı. Bütün bunlar kartezyen sistem denilen bir koordinat sisteminin kullanılmasıyla mümkündür. Kartezyen kelimesi, batıda analitik geometride...

Analitik geometri, Geometri, Kartezyen koordinat sistemi, Küre, Descartes, Renİ© Descartes, Fransızca, Koordinat sistemi, Osmanlıca