Kasım Gregoryan Takviminde senenin on birinci ayı, 30 günden oluşur.

Kasım

Kasım Gregorian Takviminde senenin on birinci ayı, 30 günden oluşur.

Aylar:
Ocak - Şubat - Mart - Nisan - Mayıs - Haziran - Temmuz - Ağustos - Eylül - Ekim - Kasım - Aralık

kasım

yılın otuz gün çeken on birinci ayı, sonteşrin, teşrinisani.
kışın başlangıcı sayılan 8 kasım günü başlayıp hıdrellezin ilk günü olan 6 mayısa kadar altı ay süren dönem.

kasım

(Arapça) Erkek ismi 1. Taksim eden, ayıran bölen. Kasım b. Muhammed (s.a.) Hz. Muhammed (s.a.s)'in oğlunun ismi. Küçük yaşta vefat etmiştir. 2. Kinci, ezici, ufaltıcı. 3. Yılın 11. ayı. 4. Yılın kış bölümü.

kasım

Osmanlıca kasım kelimesinin Türkçe karşılığı.
(A, uzun okunur) Taksim eden, ayıran, bölen.

kasım

Türkçe kasım kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. November
n. eyebrow, brow

kasım

Türkçe kasım kelimesinin Fransızca karşılığı.
novembre [le]

kasım

Türkçe kasım kelimesinin Almanca karşılığı.
n. November

Yanıtlar