Kas Sistemi

Kısaca: Yürüme, konuşma, besinlerin çiğnenmesi, kan dolaşımı gibi tüm vücut hareketleri kasların aktivasyonuna bağlıdır.Kas dokusu, kontraksiyona uyarlanmış hücrelerden meydana gelir. Kas hücreleri kasıldığı zaman, kalınlaşır ve kısalır. ...devamı ☟

kas sistemi
Kas Sistemi

Yürüme, konuşma, besinlerin çiğnenmesi, kan dolaşımı gibi tüm vücut hareketleri kasların aktivasyonuna bağlıdır.

Kas dokusu, kontraksiyona uyarlanmış hücrelerden meydana gelir. Kas hücreleri kasıldığı zaman, kalınlaşır ve kısalır. Kasılma esnasında, tutundukları vücut kısmını hareket ettirirler. Kas hücreleri uzun ve dar olduklarından kas lifi olarak ta isimlendirilirler. Genellikle kas liflen kendilerini çevreleyen bağ dokusu tarafından sarılır.

Kas Dokusu Tipleri

Genel olarak kas denildiği zaman ilk akla gelen yürüme, koşma gibi hareketleri sağlayan iskelet kasıdır. Bu gibi hareketler kemiklere tutunan çizgili kasın görevidir. İskelet kası lifleri şerit veya çizgili şekilde görünür. Sinirler tarafından uyarıldığında kas lifleri kontraksiyona geçerler.

Bir iskelet kası, yüzlerce kas hücresinden (veya liflerinden) meydana gelen bir organdır. Kasların hem sinir desteği, hem de kan damarlarından oluşan bir damar desteği vardır. Kasın ihtiyaç duyduğu oksijen ve gıda, damar sistemi sayesinde taşınırken, aynı zamanda artık maddeler de bu sistemle kastan uzaklaştırılır.

Kalp kası, kalp duvarında bulunur. İrade dışı çalışır. Çalışmasına biz karar veremediğimiz gibi, kontrol da edemeyiz.

Düz kas, sindirim kanalının duvarlarında, uterus, kan damarları ve diğer iç organlarda bulunur. Düz kas liflerinde çizgilenme yoktur ve kontrolü irade dışı olur.

Kas Tonusu ve Kasılma Şekilleri

İstirahat halinde bile kaslarımız belli bir tonda çalışırlar. Buna kas tonusu adı verilir. Kas tonusu sinir sisteminin çalışmasına bağlıdır. Vücudumuzda iki türlü (kas kasılma kontraksiyon) söz konusudur:

1- İzometrik kasılma: Bu kasılma şeklinde, kasılan kas lifi uzunluğunda bir değişme olmamasına karşın, kas tonusunda bir artış vardır. Örneğin, ayakta duran bir kişinin bacak kasları elle yoklandığında, hareket olmamasına rağmen bu kasılmanın varlığı kolayca görülür.

2- İzotonik kasılma: Bu tür kasılma hareket esnasında ortaya çıkar. Kasılma esnasında kasın boyu kısalır. Örneğin; koşma, yürüme, yük kaldırma vs. hareketi gerektiren durumlarda izotonik kasılma görülür.

Kas dokusunu çevreleyen zarlar

Kitabın bu bölümünde, iskelet kası anlatılacaktır. Yaklaşık altıyüzden fazla iskelet kası vardır. Her bir kas epimisyum (epimysium) adı verilen bir bağ doku ile çevrilidir. Kas lifleri, fasikıılus ismini alan demetler halinde bir araya gelirler. Her fasikülü yine bağ dokusundan yapılı bir zar çevreler. Buna da perimisyum (peritnysium) denir. Tek başına bir kas lifini ise endomisyum (endomysium) çevreler.

Epimisyum, perimisyum ve endomisyum birbirinin devamı şeklindedirler. Epimisyumun uzantısı, çok sağlam bir bağ dokusu olan tendonu oluşturur. Tendonlar kası kemiklere bağlarlar.

Origo ve insertio noktaları

Kasları tanımlarken origo ve insertio noktalarından bahsedilir (Şekil 3-1). Bu iki nokta kasın hareketine göre değişen noktalardır. Kasın kontraksiyonu esnasında hareketsiz kalan kısım, kasın başlangıç kısmı ya da origo olarak değerlendirilir. Hareket eden kısım ise kasın sonlandığı yer veya insertio olarak bilinir. Örneğin iki kemiğe tutunan bir çizgili kasın kontraksiyonu esnasında kemiklerden biri, diğerine yaklaştırılır. Bu durumda kasın kemik üzerindeki hareketsiz kısmı origo, hareket eden kısmı da insertio adını alır.

<b>Kaslar</b>

Bir kasın kemik üzerindeki tutunma yerleri.
Kaslar Bir kasın kemik üzerindeki tutunma yerleri.

Kasların isimlendirilmesi

Kaslar; şekline, bulundukları yere, yaptıkları işe göre isimlendirilirler. Örneğin; şekline göre sınıflama da, dörtgen şekilli bir kasa m. quadratus, üç başlı m. triceps, iki başlı m. biceps, dört başlı kaslara m. quadriceps ve iki karınlı kasa m. digastricus gibi isimler verilmiştir

Bulundukları yere göre isimlendirmede; hyoid kemiğinin üstünde ise suprahyoid, altında ise infrahyoid adları örnek olabilir. Yaptıkları işe göre isimlendirme de ise; ön kola pronasyon yaptıran kasa m. pronator, supinasyon yaptırana m. supinator olarak adlandırılması örnek verilebilir.

Bazen bu isimlendirmede hem şekil, hem fonksiyon birlikte kullanılarak, m. pronator quadratus denilmiştir.

Kaslar yaptırdıkları harekete göre 5 grup içinde incelenirler. Bu gruplandırma, fleksiyon, ekstansiyon, abduksiyon, adduksiyon ve rotasyon yaptırmalarına göre yapılmıştır. Bu hareketleri yaptıran her bir kasa, yukarıda geçen fonksiyon sırasına göre, fleksor, ekstansor, abduktor, adduktor ve rotator (pronator-supinator) kaslar adı verilir.

kas sistemi

Türkçe kas sistemi kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. musculature

kas sistemi

Türkçe kas sistemi kelimelerinin Almanca karşılığı.
Muskulatur

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kas sistemi
1 yıl önce

Kas sistemi canlıya hareket yeteneği sağlayan sistemdir. Kas sistemi omurgalılarda sinir sisteminin kontrolü altında omasına rağmen bazı kaslar (örneğin...

Kas sistemi, Anatomi, Bağışıklık sistemi, Dolaşım sistemi, Düz kas, Hayvan, Hormon sistemi, Kalp kası, Kas, Lenf sistemi, Omurgalılar
ICD-10, Bölüm 13 (M00-M99): Kas-iskelet sistemi ve bağ dokusu hastalıkları
1 yıl önce

Kas-iskelet sistemi ve bağ dokusu hastalıkları, ICD-10'un güncel (2007) sürümünde Bölüm 13'ü oluşturan bir hastalık kategorisidir. Bu kategoride kas-iskelet...

Kalp kası
1 yıl önce

Kalp kası, kalp duvarlarında bulunan bir kas türüdür. İstemsiz çalışır. Bu mekanizma kalbin iç uyarımı sayesinde olmakta ve bu uyarımın esas iki öğesi...

Kalp kası, Kalp kası
Düz kas
1 yıl önce

Düz kas, istem dışı olarak çalışan ve çizgili olmayan kas türüdür. Kasılmaları otonom sinir sisteminin nörotransmitter aracılığıyla uyarması, hormon veya...

Düz kas, Anatomi, Kas, Taslak, Aorta
Otonom sinir sistemi
1 yıl önce

basıncının yükselmesi ve kas gücünün artmasıdır. Bu değişiklikler organizmanın stresle baş etmesinde etkili olur. Sempatik sinir sistemi nöronları, medulla...

Otonom sinir sistemi, Parasempatik sinir sistemi, Sempatik sinir sistemi, Vejetatif sinir sistemi, Visseral sinir sistemi, ,
Kas kasılması
1 yıl önce

Bu gerginlik durumunda, kas uzama, kısalma gösterdiği gibi boyutu değişmeyebilir. İsteğe bağlı kasılma merkezi sinir sistemi tarafından kontrol edilir...

Boşaltım Sistemi
1 yıl önce

idrar torbası arasında bulunurlar. 25–30 cm uzunluğunda, 4–7 mm çapında, kas liflerinden oluşmuş boru şeklinde yapılardır. Böbreklerde oluşan idrar bu...

Güneş sistemi
1 yıl önce

Güneş Sistemi Cisimleri denir. Doğal uydular ya da aylar Güneş'in çevresinde değil de gezegenlerin, cüce gezegenlerin ya da küçük Güneş Sistemi cisimlerinin...

2003 UB313, 2006, 24 Ağustos, Asteroit kuşağı, Ay (uydu), Ceres, Ceres (cüce gezegen), Cüce gezegen, Dünya