kas sistemi

Yürüme, konuşma, besinlerin çiğnenmesi, kan dolaşımı gibi tüm vücut hareketleri kasların aktivasyonuna bağlıdır.Kas dokusu, kontraksiyona uyarlanmış hücrelerden meydana gelir. Kas hücreleri kasıldığı zaman, kalınlaşır ve kısalır.

KAS SISTEMI (türkçe) ingilizcesi
1. n. musculature,
KAS SISTEMI (türkçe) almancası
1. Muskulatur

Kas Sistemi hakkında detaylı bilgi

Yürüme, konuşma, besinlerin çiğnenmesi, kan dolaşımı gibi tüm vücut hareketleri kasların aktivasyonuna bağlıdır.

Kas dokusu, kontraksiyona uyarlanmış hücrelerden meydana gelir. Kas hücreleri kasıldığı zaman, kalınlaşır ve kısalır. Kasılma esnasında, tutundukları vücut kısmını hareket ettirirler. Kas hücreleri uzun ve dar olduklarından kas lifi olarak ta isimlendirilirler. Genellikle kas liflen kendilerini çevreleyen bağ dokusu tarafından sarılır.

Kas Dokusu Tipleri

Genel olarak kas denildiği zaman ilk akla gelen yürüme, koşma gibi hareketleri sağlayan iskelet kasıdır. Bu gibi hareketler kemiklere tutunan çizgili kasın görevidir. İskelet kası lifleri şerit veya çizgili şekilde görünür. Sinirler tarafından uyarıldığında kas lifleri kontraksiyona geçerler.

Bir iskelet kası, yüzlerce kas hücresinden (veya liflerinden) meydana gelen bir organdır. Kasların hem sinir desteği, hem de kan damarlarından oluşan bir damar desteği vardır. Kasın ihtiyaç duyduğu oksijen ve gıda, damar sistemi sayesinde taşınırken, aynı zamanda artık maddeler de bu sistemle kastan uzaklaştırılır.

Kalp kası, kalp duvarında bulunur. İrade dışı çalışır. Çalışmasına biz karar veremediğimiz gibi, kontrol da edemeyiz.

Düz kas, sindirim kanalının duvarlarında, uterus, kan damarları ve diğer iç organlarda bulunur. Düz kas liflerinde çizgilenme yoktur ve kontrolü irade dışı olur.

Kas Tonusu ve Kasılma Şekilleri

İstirahat halinde bile kaslarımız belli bir tonda çalışırlar. Buna kas tonusu adı verilir. Kas tonusu sinir sisteminin çalışmasına bağlıdır. Vücudumuzda iki türlü (kas kasılma kontraksiyon) söz konusudur:

1- İzometrik kasılma: Bu kasılma şeklinde, kasılan kas lifi uzunluğunda bir değişme olmamasına karşın, kas tonusunda bir artış vardır. Örneğin, ayakta duran bir kişinin bacak kasları elle yoklandığında, hareket olmamasına rağmen bu kasılmanın varlığı kolayca görülür.

2- İzotonik kasılma: Bu tür kasılma hareket esnasında ortaya çıkar. Kasılma esnasında kasın boyu kısalır. Örneğin; koşma, yürüme, yük kaldırma vs. hareketi gerektiren durumlarda izotonik kasılma görülür.

Kas dokusunu çevreleyen zarlar

Kitabın bu bölümünde, iskelet kası anlatılacaktır. Yaklaşık altıyüzden fazla iskelet kası vardır. Her bir kas epimisyum (epimysium) adı verilen bir bağ doku ile çevrilidir. Kas lifleri, fasikıılus ismini alan demetler halinde bir araya gelirler. Her fasikülü yine bağ dokusundan yapılı bir zar çevreler. Buna da perimisyum (peritnysium) denir. Tek başına bir kas lifini ise endomisyum (endomysium) çevreler.

Epimisyum, perimisyum ve endomisyum birbirinin devamı şeklindedirler. Epimisyumun uzantısı, çok sağlam bir bağ dokusu olan tendonu oluşturur. Tendonlar kası kemiklere bağlarlar.

Origo ve insertio noktaları

Kasları tanımlarken origo ve insertio noktalarından bahsedilir (Şekil 3-1). Bu iki nokta kasın hareketine göre değişen noktalardır. Kasın kontraksiyonu esnasında hareketsiz kalan kısım, kasın başlangıç kısmı ya da origo olarak değerlendirilir. Hareket eden kısım ise kasın sonlandığı yer veya insertio olarak bilinir. Örneğin iki kemiğe tutunan bir çizgili kasın kontraksiyonu esnasında kemiklerden biri, diğerine yaklaştırılır. Bu durumda kasın kemik üzerindeki hareketsiz kısmı origo, hareket eden kısmı da insertio adını alır.

<b>Kaslar</b>

Bir kasın kemik üzerindeki tutunma yerleri.
Kaslar Bir kasın kemik üzerindeki tutunma yerleri.

Kasların isimlendirilmesi

Kaslar; şekline, bulundukları yere, yaptıkları işe göre isimlendirilirler. Örneğin; şekline göre sınıflama da, dörtgen şekilli bir kasa m. quadratus, üç başlı m. triceps, iki başlı m. biceps, dört başlı kaslara m. quadriceps ve iki karınlı kasa m. digastricus gibi isimler verilmiştir

Bulundukları yere göre isimlendirmede; hyoid kemiğinin üstünde ise suprahyoid, altında ise infrahyoid adları örnek olabilir. Yaptıkları işe göre isimlendirme de ise; ön kola pronasyon yaptıran kasa m. pronator, supinasyon yaptırana m. supinator olarak adlandırılması örnek verilebilir.

Bazen bu isimlendirmede hem şekil, hem fonksiyon birlikte kullanılarak, m. pronator quadratus denilmiştir.

Kaslar yaptırdıkları harekete göre 5 grup içinde incelenirler. Bu gruplandırma, fleksiyon, ekstansiyon, abduksiyon, adduksiyon ve rotasyon yaptırmalarına göre yapılmıştır. Bu hareketleri yaptıran her bir kasa, yukarıda geçen fonksiyon sırasına göre, fleksor, ekstansor, abduktor, adduktor ve rotator (pronator-supinator) kaslar adı verilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Çizgili Kas

Çizgili kas hücresi, kırmızı kas hücresi olarak da bilinir. Miyozin ve aktin proteinleri içerir.

Kas Doku

Kas, vücutta bulunan, gelişmekte olan asıl hücreciklerin mezodermal tabakalarından oluşan, büzülebilen bir dokudur. Vücuttaki görevi güç oluşumu ve (dış veya iç arası) hareket sağlamaktır.

Sindirim Sistemi

Sindirim sistemi veya gastrointestinal sistem, sindirim borusu (sindirim kanalı veya gastrointestinal kanal) ile sindirim bezlerini içeren, çok hücreli hayvanlarda yiyeceğin vücuda alınımı, sindirilmesi, gerekli besin ve enerjinin absorbe edilmesi ve atık maddelerin vücuttan atılması ...

Sinir Sistemi

Sinir sistemi uyaranların ve direktiflerin, bir yerden diğerine iletilmesini ve bilgilerin en faydalı şekle sokularak biçimlendirilmesini sağlayan sistem. Bu sistem üç kısma ayrılır: 1) Periferik (çevresel) sinir sistemi, 2) Santral (merkezî) sinir sistemi, 3) Otonom (bağımsız) ...

Parasempatik Sinir Sistemi

Parasempatik sinir sisteminin nörotransmitteri asetil kolindir (ACh). Parasempatik sinir sistemi dinlenme anında devreye girer. Bu evrede aktif durumdadır. Sinir-kas kavşağında kasın uyarıyı alması için ACh salınır. Salınan ACh kastaki nikotinin ile birleşerek uyarıyı aktif duruma ...

Sinir Ve Kas

Organizmadaki bütün hücrelerde hücre zarının içiyle dışı arasında bir elektriksel potansiyel farkı vardır. İstirahat zar potansiyeli denilen bu potansiyelin en belirgin olduğu dokular uyarılabilir dokulardır. İstirahat zar potansiyeli –70 ila –90 mV arasındadır. ...

Dolaşım Sistemi

Dolaşım sistemi (veya kardiyovasküler sistem) maddelerin vücuttaki dolaşımını sağlayan organ sistemidir. Ayrıca, vücut sıcaklığını ve pH'yi dengelemeye yardımcı olur. İki tip dolaşım sistemi vardır: açık dolaşım sistemleri ve kapalı dolaşım sistemleri. Hiç dolaşım ...

Oynatma Sistemi

İskelet, vücudun sert ve beyaz bölümü olan kemiklerin normal bir vücutta olduğu gibi, hep birlikte bulunmasından meydana gelir. İnsan vücudunda kulak...

KAS DOKUSU

Vücudun aktif hareketlerini meydana getiren doku. Kaslar sinir sisteminden aldıkları her hangi bir uyartı ile...

Beyaz Kas Hastalığı

Beyaz kas hastalığı, White muscle disease (WMD), Stiff Lamb Disease veya Nutrisyonel muskuler distrofi; Selenyum ve/veya Vitamin E 'nin eksikliği nedeniyle çizgili kaslarda doku yıkımı ile karakterize, kuzu, oğlak ve buzağıların önemli kas dejenerasyonu hastalığıdır. Genellikle ...

Otonom Sinir Sistemi

Otonom sinir sistemi ya da özerk sinir sistemi, periferik sinir sisteminin, istemsiz yapılan hareketleri ve organ fonksiyonlarının kontrolünü gerçekleştiren bölümüdür. Kalp hızı, sindirim, solunum, tükrük salgılanması, terleme, işeme fonksiyonu, cinsel uyarılma gibi durumlarda ...

Kompleman Sistemi

Kompleman sistem , Komplement sistemi veya tamamlayıcı sistem, bir canlıdan patojenlerin temizlenmesine yardım eden biyokimyasal bir kaskaddır. Bağışıklık sisteminin bir canlının yaşamı süresindeki gidişlerle değişmeyen ve uyum sağlamayan doğuştan gelen bağışıklık ...