kasa

Kasa Para ve değerli eşyaların hırsızlardan başka yangın ve sel gibi tabii felaketlerden korunması için yapılan çelik dolap.

Eskiden kasalar sertleştirilmiş çelikten yapılmaktaydı. Ama çok geçmeden bu kasaları delebilen elmas uçlu matkaplar yapıldığı için günümüzde kasalarda matkapla delinemeyen alaşımlı çelikler kullanılmaktadır. Ayrıca, çelik daha erimiş haldeyken, içine sertleştirilmiş parçacıklar katılır. Böylece, bir plaka delinmeye çalışılırken ortaya çıkan gerilmeler, matkap ucu

Kasa

Kasa Para ve değerli eşyaların hırsızlardan başka yangın ve sel gibi tabii felaketlerden korunması için yapılan çelik dolap.

Eskiden kasalar sertleştirilmiş çelikten yapılmaktaydı. Ama çok geçmeden bu kasaları delebilen elmas uçlu matkaplar yapıldığı için günümüzde kasalarda matkapla delinemeyen alaşımlı çelikler kullanılmaktadır. Ayrıca, çelik daha erimiş haldeyken, içine sertleştirilmiş parçacıklar katılır. Böylece, bir plaka delinmeye çalışılırken ortaya çıkan gerilmeler, matkap ucunu parçalar veya köreltir.

Kasa kilitleri: Aşağı yukarı bütün kasa kilitleri şifrelidir. Şifreli kilitlerde patlayıcı veya maymuncuk sokulacak bir anahtar deliği bulunmaz ve mesela dört diskli bir kilitte 100.000.000’dan çok değişik şifre ihtimali vardır. Ayrıca, kasa sahibi, istediği zaman şifreyi değiştirebilir. Kasalarda anahtarlı kilit de kullanılabilir, fakat deliğin içeri su sızmasını önleyen bir plakayla kapatılması gerekir.

Kilit mekanizmaları, matkaba dirençli ek çelik tabakalarıyla, şifreyi bilmeyen birinin zorlamalarına cevap vermeyen kilitli şifrelerle ve çevrilen şifreyi görmeyi zorlaştıran kalkanlarla korunur.

Zaman ayarlı kilitler ise ancak belli saatlerde açılabildiğinden, bankada çalışanlar için kaçırma veya işkence gibi tehlikeleri ortadan kaldırmaktadır. Şifreli kilitlere şifre iş saatlerinden sonra çevrilirse polise alarm veren bir sistem de yerleştirilebilir. Bazı alarm sistemlerinde, kasa odasına iş saatlerinden sonra giren olursa alarmı çalıştıran bir radar ile duvarı yıkmak isteyen olursa alarmı çalıştıran, duvar içine yerleştirilmiş teller bulunur.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

kasa

para ya da değerli eşya saklamaya yarayan çelik dolap; vagonun şasiye bağlanmış üst bölümünü oluşturan parça. ticarethanelerde para alınıp verilen yer; (kimi şeyler için) sandık. kimi oyunlarda oyunu yönetme ya da para karşılığında fiş verme işi; (basımcılıkta) dizgi harflerinin konulduğu gözlerden oluşan tabla.

kasa

Osmanlıca kasa kelimesinin Türkçe karşılığı.
Kabalık. * Şiddet. * Katılık.

kasa

Türkçe kasa kelimesinin İngilizce karşılığı.
[KASA] n. muscle, brawn n. safe, cash register, coffer, cash desk, checkout, strongbox, cashbox, register, cashier's desk, cashier's office, chest, case, crate, desk, Peter, till, vaulting-horse v. stretch tight, tighten, contract, flex, strain, clamp, tauten

kasa

Türkçe kasa kelimesinin Fransızca karşılığı.
caisse [la]; coffre [le]; cassation [la], casse [la]

kasa

Türkçe kasa kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Kasse, Kasten, Kiste, Manko, Panzerschrank, Stropp

İlgili konuları ara

Yanıtlar