Kısaltma, kısa kesme, kısma manalarına gelir. Edebiyatta herhangi bir sözü hiç eksiltmeden, en az kelime ile söylemeye denir. Genellikle kelimelerin başındaki, bazen da içindeki sesleri düşürmek suretiyle yapılır.

Ayrıca aruz vezninde sonraki parçanın orta seslerinden birinin düşürülmesine de kasr denir. «Failün»ün «Fa'lün» şekline girmesi. Kasr'a daha çok vezin zarureti dolayısıyla başvurulur.

Kasr

Kısaltma, kısa kesme, kısma manalarına gelir. Edebiyatta herhangi bir sözü hiç eksiltmeden, en az kelime ile söylemeye denir. Genellikle kelimelerin başındaki, bazen da içindeki sesleri düşürmek suretiyle yapılır.

Ayrıca aruz vezninde sonraki parçanın orta seslerinden birinin düşürülmesine de kasr denir. "Failün"ün "Fa'lün" şekline girmesi. Kasr'a daha çok vezin zarureti dolayısıyla başvurulur.

Yanıtlar