Katı Hal Teorisi

Hal

HAL, (Hardware Abstraction Layer), "Donanım Soyutlama Katmanı" donanım ve yazılım arasında köprü görevi gören bir katmandır.

Katı hal fiziği

Katı hal fiziği, yoğun madde fiziğinin geniş bir dalı olup, şekli değiştirilemez maddelerle veya katılarla ilgilenir. Katı hal fiziği teorisinin ve araştırmalarının en önemli konuları kristallerdir. Çünkü bir kristalin atomları genellikle düzenli (periyod...

Sanki dengeli hal

Sanki dengeli hal değişimi, dengeli olmayan ama dengeli gerçekleşmiş gibi kabul edilebilecek hal değişimerine verilen genel isimdir. Örneğin, pistonlu bir kapta pistonu hızlı bir şekilde itmek ile gerçekleşen hal değişimi ile çok yavaş itmek ile gerçekleş...

Sanki dengeli hal değişimi

Sanki dengeli hal değişimi, dengeli olmayan ama dengeli gerçekleşmiş gibi kabul edilebilecek hal değişimerine verilen genel isimdir.

Hal denklemi

Hal denklemi, fizik ve termodinamikte (ısıldevinge) hal değişkenleri arasındaki bir ilişkidir. Daha spesifik olarak hal denklemi belirli fiziksel koşullar altında bir maddenin halini belirten termodinamik bir denklemdir.

Hal değişimi nasıl olur?

Hal değişimi nasıl olur? Hal değişimin etkenleri nelerdir?

Yağday

Durum, hal, vaziyet