Katalan dili

Katalanca, Hint-Avrupa Dillerinin Romans koluna bağlı bir dildir. İspanya'nın bazı bölgelerinde ve Andorra'da resmi dildir.

Katalan dili

Katalan dili ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Katalanca

İlgili konuları ara

Yanıtlar