Katarakt

Kısaca: Göz merceğinin bulutlanıp, görmenin bozulmasına halk arasında aksu, akbasma veya göze perde inmesi adı verilir. Çoğunlukla 50 yaşından sonra görülür.Nedeni göz yaralanması, şeker hastalığı, gözün uzun süre ışığa maruz kalması, damar sertliği veya beze hastalığıdır. Bazen doğuştan da olabilir. En çok rastlananı yaşlılığın neden olduğu katarakttır. ...devamı ☟

Katarakt
Katarakt

Katarakt normalde saydam olan göz merceğinin kesifleşmesi (yoğunlaşması). Katarakt çoğunlukla yaşlı kimselerde görülür. 70 yaşın üzerindeki şahısların % 90’ında hafif veya ağır katarakt gelişmektedir. Nadiren de doğumda mevcuttur veya diğer hastalıkların mesela şeker hastalığının bir sonucu olarak gelişir. Aynı zamanda cam üfleyiciler, kaynak işçileri gibi güçlü ışığa sıklıkla maruz kalanlarda da bir meslek hastalığı olarak görülebilir.

Göz merceğinin yoğunlaşması görüntüyü bulanıklaştırır. Hastalık ilerledikçe iyi bir görüntü elde etmek için sıkça gözlük değiştirmek gerekir.

Hastalığın gelişmesini durdurmak mümkün değildir. Tek tedavisi göz merceğinin cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Ameliyattan sonra çıkarılan lensin (göz merceğinin) görevini yapması için ya 12-13 diyoptrilik gözlük kullanılır ki, bu cisimleri olduğundan çok büyük gösterir veya kontak lens tercih edilir. Son yıllarda bir üçüncü şık olarak da ameliyatla göz içine yerleştirilen sabit lens uygulanmaya başlanmış ve başarı sağlanmıştır (ön kamara ve arka kamera lensleri). (bkz. Göz)

Katarakt nedir

Dışarıdan gelen ışık ve görüntülerin görme merkezine net olarak ulaşabilmesi için, önce gözün en dış saydam tabakası olan korneada, sonra gözün içindeki lens tabakasında kırılması gerekir. Normal şartlarda bu iki tabaka da saydam yapıdadır. Katarakt göz içindeki lensin saydamlığını kaybederek opak bir görünüm alması durumudur.

Birçok tipi olmakla birlikte, kataraktlar genel olarak 3 ana grup altında incelenebilirler

Yaşa bağlı kataraktlar

Doğumsal kataraktlar İkincil kataraktlar : Bazı ilaçların uzun süreli kullanımı (kortizon gibi), darbeler, metobolik hastalıklar (diabet gibi) sonucunda oluşurlar.

Katarakt en sık yaşa bağlı olarak ortaya çıkar. Bilinen bir sebebi olmamakla nirlikte beslenme, ultraviyole ışınları gibi bir çok risk faktörü bulunmaktadır. Lensin opaklaşmasının durumuna göre hastalar önceleri uzak y da yakın görme bozukluğundan şikayet ederler. Opaklaşma arttıkça hem uzak hem de yakın görmeler hastanın sosyal yaşantısını rahatsız edecek şekilde azalır.

KATARAKT TEDAVİSİ Katarakt tedavisi cerrahidir. Hangi cerrahi teknikle yapılırsa yapılsın şeffaflığını yitiren lens tabakası alınarak yerine suni bir göz içi merceği yerleştirilerek ameliyat yapılır. Göz içine mercek konulmazsa hastalar cerrahi operasyon sonrasında yüksek numaralı gözlük veya kontaks lens kullanmak zorunda kalırlar.

1-INTRAKAPSÜLER CERRAHİ En eski cerrahi yöntemidir. bu cerrahi yöntemle yapılan katarakt emeliyatlarında lens tabakası bütün olarak çıkarılmaktadır. Ameliyatlardan sonra hastalarda lens tabakasının kırıcılığı ortadan kalktığı için yüksek hipermetropi gelişir. Hastalar net görebilmek için çok kalın gözlük ya da kontakt lens kullanmak zorundadır. Artık, mecbur kalmadıkça bu yöntemle yapılan ameliyatlar güncelliğini kaybetmiştir.

2- EKSTRAKAPSÜLER CERRAHİ Daha da gelişmiş bir cerrahi yöntemidir. Lens arka kapsülü ameliyat esnasında korunarak katarakt alınmakta ve göz içine yapay bir lens yerleştirilmektedir. Bu teknikle ameliyat yapılabilmesi için lensin belirli bir olgunluğa erişmesi, olgunlaşması gerekmektedir. Bu tip ameliyat geniş korneal kesi ve dikiş gerektirmektedir. Göze konan dikişlerin de belli bir astigmatizma yaratmasından dolayı hasta fonksiyonel görmesine ameliyattan sonra, 8-10 hafta içinde, dikişler alındığında kavuşabilmektedir.

3-FAKOEMÜLSİFİKASYON Günümüzde en gelişmiş yöntem oalrak uygulanan fakoemülsifikasyon yöntemiyle yapılan katarakt ameliyatlarında, kesifleşen lens tabakası arka kapsülü korunarak ultrasonografik dalgalar yardımıyla parçalanıp alınmakta ve göz içine daha rahat uyum sağlayan, göz içi lensleri yerleştirilmektedir. Bu yöntemin avantajı, küçük bir korneal-kesiden tüm ameliyatın gerçekleştirilmesi ve göze dikiş konulmamasıdır. Böylece gözde dikişe bağlı astigmatizma oluşmadığından hasta fonksiyonel görmeye çok kısa sürede kavuşmaktadır. Ameliyattan sonra göz bir gün kapalı tutulmakta, hastalar ameliyattan 48 saat sonra sosyal yaşantısını normal olarak sürdürebilmektedir. Bu ameliyat tekniğinin uygulanması için lensin tam olgunlaşması gerekmemektedir, kişinin görmesini engellemeye başladıktan sonra, görme tamamıyla kapanmadan ameliyat yapılabilir.

Günümüzde kişilerin aktivitelerinin artması katarakt olan kişilerin daha kısa sürelerde günlük yaşamlarına dönmelerini gerektirmektedir.

Fakoemülsifikasyon yöntemi, şu anda gelişmiş ülkelerde en yaygın kullanılan yöntemdir. İyileşme süresinin kısa olması, ameliyat sonrası astigmatizma problemlerinin olmaması, bu yöntemin hastalar taafından daha çok tercih edilmesine sebep olmaktadır.

KATARAKT CERRAHİSİNDE LASER NASIL KULLANILIR ? Kataraktın tedavisi cerrahidir. Laserle katarakt cerrahisinde ise; fakoemülsifikasyon tekniğindeki prensipler uygulanmakta, sadece lensin parçalanmasında ultrasonografik dalgalar yerine laser ışınları kullanılmaktadır. Korneal ksei küçük olduğu için dikiş gerekmemekte ve iyileşme hızlı olmaktadır.

Normal katarakt ameliyatı olan kişilerin %20 gibi bir bölümünde hangi cerrahi teknik kullanılırsa kullanılsın, operasyon sonrasında göz içi merceğinin yerleştirildiği kapsülde bir kesifleşme olabilmektedir. Bu kesifleşen tabaka YAG Laser denilen parçalayıcı bir laserle açılmaktadır. Ancak bu katarakt ameliyatı olduktan sonra yapılan tedavidir.

AMELİYAT SONRASINDA ! Bu süre içinde göze aşırı baskı yapılmamalı, başa gelebilecek darbelerden kaçınılmalıdır. Ameliyat sonrası doktorunuzun verdiği ilaçlar düzenli olarak kullanılmalıdır. Ameliyat sonrasında doktorunuz 2-8 hafta arasında gözlük ihtiyacınıza göre reçetenizi düzenleyecektir. Katarakt ameliyatı olan kişilerin 6-8 ay arasında düzenli olarak göz muayenelerinin yapılması gerekmektedir.

UNUTMAYIN ! Görmenizde yakın ve uzakta azalma veya netleşmeme oluyorsa, bu katarakt başlangıcı olabilir. Doğumsal kataraktların tedavisi önemlidir. Göz görmeyi öğrenmediği için zaman kaybedilirse görme tembelliği gelişebilir. Doğumsal kataraktlarda genelde 2 aşamalı bir cerrahi uygulanır. 1 yaşına kadar katarakt alınır ve göz tembelliği tedavisi yapılır. 5-7 yaş arasında ise göz içine ameliyatla suni göz içi lensi yerleştirilir. Katarakt tedavi edilmezse :

Görme fonksiyonu uzak ve yakında bozulur veya kaybedilir. Göz içi basıncında artma gözlenebilir. Görme tembelliği gelişebilir. Göz içinde üveit denilen enflamasyonlara neden olabilir.

Katarakt

Gözdeki billur cismin saydamlığını yitirerek ağarmasından ileri gelen ve görmeyi engelleyen rahatsızlık, perde, akbasma, aksu.

Katarakt

Almanca Katarakt kelimesinin İngilizce karşılığı.
(der) n. cataract, cascade, waterfall, downpour; clouding of the lens of the eye (Medical)

Katarakt

Türkçe Katarakt kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Katarakt (der) ] n. cataract, cascade, waterfall, downpour; clouding of the lens of the eye (Medical) n. cataract

Katarakt

Almanca Katarakt kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
stroomversnelling

Katarakt

göz merceğinin saydamlığını yitirip matlaşmasıyla oluşan göz hastalığı, aksu, akbasma, perde.

Katarakt

Almanca Katarakt kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. cataracte (f), chute (f), rapide (m)

Katarakt

Almanca Katarakt kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. cateratta (f)

Katarakt

Almanca Katarakt kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. catarata (f)

Katarakt

Almanca Katarakt kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. çağlayan (m), katarakt (m)

Katarakt

Türkçe Katarakt kelimesinin Fransızca karşılığı.
cataracte [la]

Katarakt

Türkçe Katarakt kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Katarakte, Katarakt

İlgili konular

göz işık lens optik

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Katarakt Resimleri

Afrika Katarakt Projesi
4 yıl önce

Afrika Katarakt Projesi, Afrika kıtasındaki körlükle mücadele kapsamında 100.000 katarakt hastasının ücretsiz ameliyat edilmesini amaçlayan; 1 Nisan 2007...

Oftalmoloji
1 yıl önce

hastalık, oftalmolojik cerrahi aletleri ve göz cerrahisini anlatmaktadır ve katarakt ameliyatı yapan ilk cerrah olarak kabul edilir. Arap bilim adamları, göz...

Oftalmoloji, Arap, Hindistan, Tıp, Yunanca, Hunain ibn İshak, Göz İœzerine On İncelemenin Kitabı, Suşruta, Oftalmolog, Cerrah
Allvar Gullstrand
4 yıl önce

ayrıca astigmatizm üzerine yaptığı araştırmalar, oftalmoskop gelişimi ve katarakt ameliyatlarından sonra kullanılan düzeltici lenslerle ilgili yaptığı çalışmalarla...

Claude Monet
1 yıl önce

katarakt sebebiyle iki kez ameliyat olmuştur. Katarakt olduğu süreçte yaptığı resimlerin genel olarak kırmızı tonlarda olduğunu görürüz, bu katarakt hastalarının...

Claude Monet, 14 Kasım, 17 Mart, 1840, 1845, 1851, 1857, 1861, 1862, 1868, 1870
şelale
1 yıl önce

rağmen yüksekten dökülen şelaledir. Sular dik kayalıktan zemine düşer. Katarakt (Cataract): Düşüş yüksekliği az, genişliği fazla olan şelaledir. Türkçe...

Kortikosteroid
4 yıl önce

ülser, Cushing sendromu, çocuklarda büyümeyi durdurma ve ender durumlarda katarakt ve psikoza neden olur.Yüksek dozda ilaç ayrıca immün sistemini de bozar...

Retinoblastom
1 yıl önce

tetkiklerin yapılması gereklidir. ^ "İstanbul Retina Enstitusu | Göz, Retina, Katarakt, Glokom Tedavisi". www.istanbulretina.com. 14 Nisan 2003 tarihinde kaynağından...

Körlük
1 yıl önce

sahip olan ya da görme alanı yirmi derecelik açıyı aşmayan kişilere denir. Katarakt Glokom Yaşlılıktan dolayı oluşan makula dejenerasyonu Trahom Kornea bulanıklığı...

Körlük, Engelli, Glokom, Katarakt, Kornea, Ray Charles, Taslak şablonları, ޞeker hastalığı, Taslak madde