Katarevusa

Kathareuousa, Yunanca καθαρεύουσα, ``katarevusa`` okunur. Yunanistan`ın kuruluşundan 1976 yılına kadar Yunanistan`ın resmi dili Yunanca lehçesi.

Kathareuousa, Yunanca καθαρεύουσα, ``katarevusa`` okunur. Yunanistan`ın kuruluşundan 1976 yılına kadar Yunanistan`ın resmi dili Yunanca lehçesi.

Tarihçesi

Yunanistan`ın kurulması aşamasında devletin resmi dilinin hangi diyalekt (lehçe) olacağına ilişkin çok hararetli tartışmalar yapıldı. Bir kısım aydın, halkın konuştuğu ve temellerini Koine`den (κοινή) alan Demotiki (Yun. δημοτική "Dimotiki" okunur) diyalektinin resmi dil olmasını isterken bir kısmı da Attik dilin resmi dil olmasını istemekteydi.

Attik dilin savunucuları, halkın konuştuğu dilin saflığını yitirdiği, önce Koine sayesinde Ortadoğu kökenli kelimelerin dile girdiğini, daha sonra da Türk yönetimi altında Türkçe kelimelerin Yunanca`ya girdiğini savunurken. Halk dilinin savunucuları Halkın artık anlayamadığı Antik Attik Diyalektin Yunanistan`ın gündelik dili olamayacağını savunuyorlardı.

Attik diyalekt oldukça zor bir gramere, artık hiç kullanılmayan farklı kelimelere sahip olduğu ve halkın neredeyse tamamınca anlaşılamadığı için Attik dilin daha basitleştirilmiş şekli olan Kathareuousa (καθαρεύουσα) resmi dil ilan edildi. Kathareuousa (Saf Dil) Bizans`ın resmi dilli olan Attik diyalektin zamanla aşınarak ve basitleşerek günümüze kadar ulaşmış sadeleşmiş biçimiydi, Yunanistan devleti kurulurken buna ek olarak, Yunanca`ya yabancı dillerden giren kelimeler atılıp, yerine Attik Yunanca kelimelerin konuldu ya da eski köklerden yeni kelimelerin türetildi.

Kathareuousa`nın resmi dil olmasıyla okullarda yalnızca Kathareuousa öğretildi, mahkemelerde zabıtlar bu dil ile tutuldu, hatta bir takım gazeteler bu dil ile basıldı.

Okullarda Halk Yunancası konuşulmadığı ve öğretilmediği için Demotiki`de bir takım bozulmalar olunca 1964`de okullarda Demotiki`nin de okutulmasına izin verildi.

Bu çift dillilik 1976 yılına kadar devam etti. 1976`da Yunanistan`da çıkan bir kanun ile Kathareuousa devletin resmi dili olmaktan çıkartıldı ve Demotiki resmi dil haline getirildi böylece okul, resmi daire ve evlerde konuşulan dilin aynı olması sağlandı.

Özellikleri

Kathareuousa`nın öğrenimi Demotiki`ye göre oldukça zordu. Kathareuousa Attik Diyaleğinin özelliklerini taşıyordu örneğin Modern Yunanca`da bugün kaybolmuş olan dative (-e hali) Attik diyalekte olduğu gibi Kathareuousa`da da muhafaza edilmiştir.

Kathareuousa`nın kullanımı kişiden kişiye göre değişiklikler gösteriyordu, bazıları onu Attik diyalekte yakın olacak kadar ağdalı (Arhaizousa = Αρχαϊζοθσα) bazıları ise halk dili olan Demotiki`ye yakın basitlikte (Apli Kathareuousa = Απλή καθαρεύουσα) kullandı. Yunan Halkı her zaman konuşma dilini resmi dile tercih etti ve ülkede iki dillilik oluştu. Bununla beraber Kathareuousa ile önerilen bazı kelimeler tuttu ve Halk Yunancasına da yerleşti.

Bugünkü Durum

1976`dan beri Yunanistanın resmi dili Demotiki olup, tüm resmi dairelerde, okullarda ve halk arasında sadece bu dil konuşulur.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Katarevusa ilgili konular

 • Yunanca

  Yunan dili. 3000 yıllık bir geçmişi olan Hint-Avrupa dil ailesine ait bir dildir. Antik Yunanca Klasik Yunan uygarlığının dili olarak kullanı
 • Grekçe

  Modern Yunanca, Halk Yunancası ya da Yunanca söylenişiyle Demotiki (Yun. δημοτική "Đimotiki" okunur) 1
 • Katharevousa

  Katarevusa, (Yunanca Kαθαρεύουσα, Katharevousa) Yunanistan'ın kuruluşundan 1976 yılına kadar Yunanistan'ın resmi dili Yunanca lehçesi.
 • Koine

  Koine (Yunancası: Κοινή)
 • Demotiki

  Modern Yunanca, Halk Yunancası ya da Yunanca söylenişiyle Demotiki (Yun. δημοτική "Đimotiki" okunur) 1
 • Kathareuousa

  Kathareuousa, Yunanca καθαρεύουσα, katarevusa okunur. Yunanistan'ın kuruluşundan 1976 yılın
 • Katarevusa

  Kathareuousa, Yunanca καθαρεύουσα, ``katarevusa`` okunur. Yunanistan`ın kuruluşundan 1976 yılına kadar Yunanista
 • Koini

  Koine (Yunancası: Κοινή)
 • Loutrochorion

  Loutrochorion (Yunanca: Demotiki: Λουτροχώρι, ''Loutrochori''; Katarevusa: Λουτροχώριοv, ''Loutrochorion''; Pontus lehçesi (Yuna