Kategori:10�� K

Ulam

Kategori (Lat. kategoria, İng.

Türk yaylı çalgılar

Alt kategoriler

Fleiss'in kappa katsayısı

Fleiss'in kappa katsayısı ikiden fazla sabit sayida değerleyici arasındaki karşılaştirmalı uyuşmanın güvenirliğini ölçen bir istatistik yöntemidir..

Ulam

Kategori:51° K

Kategori:31° K

Kategori:21° K

Kategori:12° K

Kategori:68° K