Katekolamin

Kısaca: Katekolaminler;adrenal medullanın kromafin hücrelerinde,beyin ve sempatetik nöronlarda tirozin aminoasidinden sentezlenen epinefrin,norepinefrin ve dopamindir.Katekolaminlerin sekresyonu egzersiz,hipoglisemi,miyokard infarktı gibi pek çok stresli durumlarda artar.Katekolaminlerin karaciğer,böbrek ve alyuvarlarda monoaminoksidaz ve katekol O-metil transferaz enzimlerinin etkileriyle metabolize edilirler ve o ...devamı ☟

Katekolaminler;adrenal medullanın kromafin hücrelerinde,beyin ve sempatetik nöronlarda tirozin aminoasidinden sentezlenen epinefrin,norepinefrin ve dopamindir.Katekolaminlerin sekresyonu egzersiz,hipoglisemi,miyokard infarktı gibi pek çok stresli durumlarda artar.Katekolaminlerin karaciğer,böbrek ve alyuvarlarda monoaminoksidaz ve katekol O-metil transferaz enzimlerinin etkileriyle metabolize edilirler ve ortaya çıkan son metabolitler idrarla dışarı atılır.

Sentezi

Katekolaminlerin sentezinde kontrol kademesi tirozinin mitokondride tirozin hidroksilaz tarafından dihidroksifenilalanine çevrilmesidir.DOPA daha sonra sitozolde dopa dekarboksilaz tarafından dopamine dönüştürülür ve depo granüllere istiflenir.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.