Katharizm

Kısaca: Katharizm ya da Katarcılık (-okunuşu "katar"-) Ortaçağ`da Fransa`nın Albi bölgesinde ortaya çıkan, 12. ve 13. yüzyıllarda Avrupa`nın batı kısmındaki ülkelerde etkili olan bir tarikattır. Din tarihçilerinden bazıları bu tarikatı Hıristiyan tarikatlar sınıfına sokmaya çalışmışsa da, Kilise`nin görüşlerine karşı çıkmış ve reenkarnasyonu kabul eden bir tarikattır. ...devamı ☟

Katharizm ya da Katarcılık (-okunuşu "katar"-) Ortaçağ`da Fransa`nın Albi bölgesinde ortaya çıkan, 12. ve 13. yüzyıllarda Avrupa`nın batı kısmındaki ülkelerde etkili olan bir tarikattır. Din tarihçilerinden bazıları bu tarikatı Hıristiyan tarikatlar sınıfına sokmaya çalışmışsa da, Kilise`nin görüşlerine karşı çıkmış ve reenkarnasyonu kabul eden bir tarikattır.

“Kathar” adı, sözcük anlamıyla arınmış anlamına gelir. Albigeois olarak da adlandırılan Katharlar`ın (Cathares) temel görüşleri şöyle özetlenebilir:
 • Ruhun dünyevi kurtuluşa ermesi için pek çok defa bedenlenmesi gerekir.
 • Ruhun kurtuluşunu maddi bağlardan kopma yoluyla aramak gerekir.
 • Nefis terbiyesi ruhun kurtuluş sürecini hızlandırıcı bir yoldur.
 • Dünyada düalite (ikilem) ilkesi geçerlidir.
 • Dünya`da Satan`ın (şeytanın) egemenliği hüküm sürdüğünden, Dünya yaşamı ötesinde bir cehennemden söz etmeye gerek yoktur. (Yani cehennem bizzat yaşadığımız kötülük dolu yeryüzü olarak kabul edilebilir.)
 • Kötülüğün kaynağı bedensel istekler, maddi hırslardır.
 • İsa Peygamber`in dediği gibi, mal mülk edinme kaygısı kaçınılması gereken nefsani bir kaygıdır.
 • İsa Peygamber Tanrı`nın oğlu değildir, o da hepimiz gibi, bir ruhtur.
 • Katoliklik boş inançlardan başka bir şey değildir.


Kilise ve krallık Katharlar`ı birkaç kez imha girişiminde bulunmuş ve bunu sonunda 13. yy.`da Haçlı orduları başarmıştır. 20.000 kişinin katledilmesi ve keşişlerin yakılmasından sonra, Kathar tradisyonu kısmen Trubadur`lar tarafından sürdürülmeye çalışılmışsa da, bunların yaymaya çalıştıkları öğreti de yine Engizisyon tarafından yasaklanmıştır.

Yüzyıllarca unutulmuş durumda kalan kathar öğretisi, 20.yy`da ünlü reenkarnasyon araştırmacısı İngiliz psikiyatr Dr. Arthur Guirdham`ın araştırmalarıyla yeniden gündeme getirilmiştir.

Mine Saulnier adlı bir Türk araştırmacı-yazar, "Gülün Öteki Adı" adlı kitabında, ortak mülkiyeti savunan Şeyh Bedrettin`in Kathar öğretisinden esinlendiğini ileri sürer.
Bu halkın günümüzde Alevi - Bektaşi olarak adlandırılan din ile aynı dünya görüşüne sahip olduğu iddia edilmektedir}.

İç bağlantıKaynak

 • Les cathares et la rí©incarnation, Editions Payot, Paris, 1971
 • Dharma Ansiklopedi


Catarisme

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.