Kathiavar Yarımadası

Kathiavar Yarımadası, Hindistan'ın ortabatı kesiminde Gucerat eyaletinin güneybatısında yarımada. Kuzeyde Küçük Kuç (Kaç) Bataklığı, kuzeybatıda Kuç Körfezi, güneybatıda Umman Denizi, doğuda da Kambay Körfeziyle çevrilidir. Yüzölçümü 60,000 km²'dir. Yarımadaya kuzeydoğudan büyük bölümü lavlarla kaplı yaşlı bir kumtaşı oluşumu sokulur. Yarımadanın kıyı bölgeleri batı ve doğuda kil ve kireçtaşı, güneyde alüvyon ve rüzgarın taşıdığı kumların taşlaşmasıyla oluşmuş milyolitle kaplıdır. Kambay Körfezi

Kathiavar Yarımadası, Hindistan'ın ortabatı kesiminde Gucerat eyaletinin güneybatısında yarımada. Kuzeyde Küçük Kuç (Kaç) Bataklığı, kuzeybatıda Kuç Körfezi, güneybatıda Umman Denizi, doğuda da Kambay Körfeziyle çevrilidir. Yüzölçümü 60,000 km²'dir. Yarımadaya kuzeydoğudan büyük bölümü lavlarla kaplı yaşlı bir kumtaşı oluşumu sokulur. Yarımadanın kıyı bölgeleri batı ve doğuda kil ve kireçtaşı, güneyde alüvyon ve rüzgarın taşıdığı kumların taşlaşmasıyla oluşmuş milyolitle kaplıdır. Kambay Körfezini çevreleyen bölge ise büyük ölçüde alüvyondan oluşur. Coğrafya ve iklim Yarımadanın büyük bölümü, deniz düzeyinden en çok 180 m yükseklikte olmakla birlikte Girnar Tepeleri ve Gir Tepelerinde yükseklik, sırasıyla 1,117 m ve 650 m'ye ulaşır. Kuru ve sıcak bir iklimi olan bölgenin doğal bitki örtüsü daha çok kurakçıl, dikenli ağaçlardan oluşur. Deniz kıyısındaki düzlüklerde ise mangrov korulukları yaygındır. Gir Ormanı Ulusal Parkı'nda, Hindistan'da sayısı çok azalan aslan ve başka yabanıl hayvanlar koruma altına alınmıştır. Ekonominin ağırlıkla tarıma dayalı olduğu yarımadada başlıca ürünler buğday, darı ve pamuktur. Bhavnagar en önemli kent ve limandır. Tarih Kathiavar'da yerleşimin tarihi MÖ 2000'lere değin uzanır. Lothal ve Prabhasa Patan'da (Patan Somnath) Harappa uygarlığına ait arkeolojik kalıntılar bulunmuştur. MÖ 3. yüzyılda Maurya İmparatorluğu'nun denetimine giren yarımadaya daha sonra Şakalar egemen oldu. Milat'tan sonraki ilk yüzyıllarda bölgeyi Kshatrapa hanedanları yönetti. Gupta İmparatorluğu'nun çökmesi üzerine MS 5. yüzyılda Valabhilerin eline geçen bölge ardından Müslüman saldırılarına hedef oldu; Gazneli Mahmud buraya birkaç sefer düzenledi ve 1024'te Somnath yağmalandı. Daha sonra Hint-Türk İmparatorluğu'na bağlanan yarımadada 1820'den sonra birçok küçük prenslik Britanya İmparatorluğu|İngiliz egemenliğini kabul etti. Kaynaklar * Encyclopædia Britannica, Fifteenth Edition

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kathiavar Yarımadası ilgili konular