Kâtip aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Katip

Katip ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Katip

katip

Türkçe katip kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Schreiber

Yanıtlar