Katsayı

Matematikte katsayı, polinomun bazı terimlerinde, herhangi bir ifadenin bir serisindeki çarpma faktörüdür. Genellikle bir sayıdır, fakat ifade de herhangi bir değişken de olabilir.

Katsayı matematiksel bir değişkenin, değerin veya bilinmeyenin değişkenlik içermeyen sayısal kısmıdır. Örneğin; *:3x + 2y = 1 denkleminde x,y bilinmeyenler ise bu denklemin katsayıları sırasıyla x ve y için 2 ve 3 tür. Katsayılar yukarıdaki örnekte olduğu gibi sayılarla ya da aşağıdaki gibi harflerle de ifade edilebilirler. *:ax + by = 1 bu denklemin katsayıları sırasıyla x ve y için a ve b dir. =Özel katsayılar= Çeşitli denklem ve matematiksel ifadelerde kullanılan katsayıların kendilerine özel adları vardır. Bunlardan bazılarına örnekler aşagıdakiler gibi verilebilir Sürtünme Katsayısı :Bakınız Sürtünme kuvveti Genellikle Yunanca μ harfiyle gösterilen sürtünme katsayısı birimsizdir. *: SK_k=\mu_k\times\ N :Bu denklemde μk kinetik sürtünme katsayısı, SKk kinetik sürtünme kuvveti değişkeni ve N tepki kuvveti değişkenidir. Gaz Sabiti Bakınız İdeal gaz yasası :\ pV = nRT * P paskal olarak basınç, * V kübik metre olarak hacim, * n gazın mol sayısı, * R gaz sabiti (8.3145 J/(mol K)) * T de Kelvin olarak sıcaklıktır. Ayrıca Polinomlar sınıflandırılırken katsayılarından yararlanılabilinir (tam katsayılı polinom, kompleks katsayılı polinom gibi). =Kaynakça=

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

Katsayı

Coefficient

Katsayı

Türkçe Katsayı kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. coefficient, exponent, factor, multiple, parameter

Katsayı

bir niceliğin kaç katı alındığını gösteren sayı. bir yasayı anlatan formülün yazılışında yer alan, değişmeyen sayı. cisimlerin fiziksel özelliklerini belirten değişmeyen büyüklükler.

Katsayı

Türkçe Katsayı kelimesinin Fransızca karşılığı.
coefficient [le]

Katsayı

Türkçe Katsayı kelimesinin Almanca karşılığı.
Exponent, Hochzahl

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Katsayı ilgili konular

 • Katsayı

  Matematikte katsayı, polinomun bazı terimlerinde, herhangi bir ifadenin bir serisindeki çarpma faktörüdür. Genellikle bir sayıdır, fakat ifade
 • Expr

  expr çeşitli ifadeleri hesaplayan ve uygun değeri ekrana basan bir Unix komut satırı aracıdır.
 • Zaman

  Zaman Değişmekte olan bir standart hadiseyle kıyaslanarak ölçülen; başlangıç ve son kabul edilebilecek iki hadise veya vakit arasında geçen
 • Karmaşık sayı

  Matematikte karmaşık sayı, bir gerçel bir de sanal kısımdan oluşan bir nesnedir. Karmaşık sayılar şu biçimde gösterilirler
 • Aritmetik

  ARİTMETİK Alm. Arithmetik (f), Fr. Arithmétique (f), İng. Arithmetic. Matematik biliminin sayıları, bunların arasındaki bağıntıları ve iş
 • Paratoner

  Elektrik yüklerinin artı ve eksi olarak belirlenip adlandırılmasını sağlayan Benjamin Franklin (1706 - 1790)'dir. Franklin, yaptığı çeşitl
 • Henri

  Elektromenyetikte indüktans birimi. Uluslar arası MKS (SI) birimdir ve Amerikalı bilim adamı Joseph Henry (1797-1878) adına izafe edilmiştir. Bi
 • Belediye başkanı

  Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve
 • Doğrusal denklem

  Doğrusal ya da lineer denklem terimlerinin her biri ya birinci dereceden değişken ya da bir sabit olan denklemlerdir. Böyle denklemlere "doğrusal
 • Elastikiyet

  Elastikiyet Alm. Elastizität (f), Fr. Elasticité, İng. Elasticity. Kuvvet tesiriyle kalıcı şekil değiştirmeyip, kuvvet kaldırılınca eski ha