Kaval

Üflemeli bir çalgıdır. Halk arasında çoban çalgısı olarak bilinir. Değişik yörelerde Guval, Kuval adlarıyla da bilinmektedir. Çobanın kaval ile koyun sürüsünü yönlendirdiği inanışının halk arasında yaygın olduğu bilinmektedir. Kaval kelimesinin içi boş anlamına gelen 'Kav' kökünden türediği sanılmaktadır.

Kaval

Günümüzde geleneksel müziğin çalgı topluluklarının önemli bir renk çalgısı olarak kullanılan Kaval, standartlara göre üretilmediği için boyutları hakkında kesin bilgiler olmamasına karşın 30 ile 80 cm. arasında değişen bir ölçüde olduğu söylenebilir.

Üst kısmında 7, alt kısmında ise 1 ezgi perdesi bulunmaktadır. Bu perdeler dışında kavalın alt kısmında da Şeytan Deliği ve Hazreti Ali adı verilen 4 perde daha vardır.

Dilli Kaval ve Dilsiz Kaval olmak üzere başlıca iki türü vardır. Genellikle erik ağacından yapılmaktadır.

Kaval

Genellikle kamıştan yapılan, daha çok çobanların çaldığı, yumuşak sesli, üflemeli bir çalgı:
"Yediği çilek ve çiğdem, ninnisi kaval ve bülbül, arkadaşı turna ve keklik imiş."- R. H. Karay.

Kaval

kamıştan yapılan, genellikle çobanların çaldığı, yumuşak sesli, perdeli üflemeli çalgı.

Kaval

n. pipe, reedpipe, reed

Kaval

[Kaval] n. pipe, reedpipe, reed

Kaval

chalumeau [le], pipeau [le]

Kaval

die Hirtenflöte

İlgili konuları ara

Yanıtlar