Kavrama

Kısaca: Kavrama (idrak diye de bilinir), bir kişi, durum veya haber gibi soyut veya somut bir nesneyle ilgili olan ve kişinin üzerinde düşünüp kavramlarla yeterince ilgilenebildiği psikolojik bir süreçtir. Kavrama, bilenle anlaşılan nesne arasında bir bağıntıdır. Bilinen nesneyle ilgili zekice davranışa imkân veren yetenek ve eğilimlerin olmasını gerektirir.Web kaynağı ...devamı ☟

Kavrama
Kavrama

Kavrama (idrak diye de bilinir), bir kişi, durum veya haber gibi soyut veya somut bir nesneyle ilgili olan ve kişinin üzerinde düşünüp kavramlarla yeterince ilgilenebildiği psikolojik bir süreçtir. Kavrama, bilenle anlaşılan nesne arasında bir bağıntıdır. Bilinen nesneyle ilgili zekice davranışa imkan veren yetenek ve eğilimlerin olmasını gerektirir. Kavrama, kavramsallaştırmanın bir sınırıdır. Bir şeyi kavramak, onu bir ölçüde kavramsallaştırmak demektir. Örnekler # Kişi, havanın nasıl olacağını onun bazı özelliklerini v.b.yı açıklayabildiği ve yakın geleceği tahmin edebildiğinde anlamış olur. # Bir psikiyatrist, bir kişinin kaygılarını onun kaygılarını ve sebeplerini bilip onlarla nasıl baş edeceğine dair faydalı tavsiyelerde bulunabilirse anlamıştır. # Bir kişi bir komutu onu vereni, niçin verdiğini, verenin beklentisini ve komutun yerinde olup olmadığını anladığı ve komutu bildireni anladığında kavrar (4'e bakınız). # Bir konudaki akıl yürütmeyi, mantıksal tartışmayı veya dili kavramak için haberin içerdiği içeriği bilinçli olarak türetebilmek gerekir. # Matematiksel bir kavramı anlamış olmak, bununla daha önce benzerini görmediği problemleri çözebildiğinde kendini belli eder. Kavrama tanımlanabilir mi? Kavramayı tanımlamak zordur. Yukarıda kullandığımız şekilde kavram terimiyle tanımlarsak bahsedilen bu kavramın ne olduğu sorusuyla karşılaşırız: bu kavram acaba soyut birşey mi, yoksa beynin yapısından kaynaklanan bir şey mi, ya da bir çıkarım mıdır? Hangi tanım kullanılırsa kullanılsın, tanımlarla karakterize edilmiş bu şeyi nasıl anladığımızı hala sorgulayabilir, bu tanımla kavramayı açıklamak şöyle dursun tam tatmin edici şekilde kavramı tanımlayamayız bile. Programlama Bart Du Bois bir programcının yeni bir kod parçası veya sistemle nasıl çalışabileceğini kavramak için önce beş soyutlama düzeyinin anlaşılması gerektiğini açıklar: * Durum – Bir veri nesnesinin içeriği belli bir anda nedir? (Örnek: x label'ine erişildiğinde is reached y değişkeninin bilinez belli bir değeri olacak mı?) * İşlemler – Belli bir kod satırı ne hesaplar? (Örnek: x değişkeni sıfırlandı mı?) * İşlev – Tüm işlevselliği nedir? (Örnek: Ortalama hesaplanacak mı?) * Kontrol akışı – Çalışma sırasının tanımı. (Örnek: x dosyasındaki son kayıt y değişkeninde sayıldı mı?) * Veri akışı – Veri nesnesi nerede güncelleştirilir? (Örnek: x değişkeninin değeri y değişkenini etkileyecek mi?) Bu noktalar, bir kodu kavramayı bu beş soyutlamayı anlamak olarak tanımlar. Dini bakış Katoliklik ve Anglikanizm'de kavrama, Ruh-ul Kuds'un Yedi Hediyesi'nden biridir. Ayrıca bakınız * Aktif dinleme * Algılayış * Bilgi * Bilgibilim * Bilgilendirici dinleme * Binah * Düşünce * Çince odası * Farkındalık * İçerik

Kaynaklar

Vikipedi

Kavrama

1 . Kavramak işi, anlama, algılama.
2 . Ağaç kuşak.
3 . Otomobilde motor ile vites kutusunu birbirine bağlayıp ayırma, motordan gelen hareketi sarsıntısız olarak öteki aktarma ögelerine iletme.
4 . halk ağzındaKüçük orak.

Kavrama

Türkçe Kavrama kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. engaging, gripping n. understanding, apprehension, comprehension, apperception, grasp, seizing, bite, chuck, cinch, clasp, claw, clutch, cognation, cognizance, conception, digestion, fathom, grip, insight, penetration, perception, prehension, uptake

Kavrama

kavramak eylemi, anlama, algılama; bu düzeni işletmeye yarayan ayaklık, debriyaj pedalı. ağaç kuşak. otomobilde motor ile vites kutusunu birbirine bağlayıp ayıran, motordan gelen devinimi sarsıntısız olarak öteki aktarma öğelerine ileten düzen, debriyaj.

Kavrama

Türkçe Kavrama kelimesinin Fransızca karşılığı.
aperception [la], compréhension [la], embrayage [le]

Kavrama

Türkçe Kavrama kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Kupplung

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Karşılıklı Yardımlaşma (kavram)
1 yıl önce

Bu kavram ile gönüllülük temelinde, kaynakların, yeteneklerin ve hizmetlerin tarafların ortak yararını gözeterek kullanılması savunulur. Kavramı geliştiren...

Karşılıklı yardımlaşma (kavram), Anarşizm, 1756, 1806, 1809, 1814, 1836, 1839, 1841, 1842, 1853
Kavram Dershaneleri
5 yıl önce

Kavram Dershaneleri, İstanbul'da kurulan bir illerarası dershaneler zinciridir. 1974-75 eğitim ve öğretim yılında, İstanbul'un Eminönü ilçesinin Laleli...

Kavram
1 yıl önce

Kavram, nesnelerin ya da olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarımdır. Kavramlar, soyuttur ve gerçek dünyada...

Kavram, Felsefe, Mefhum, Nesne, Zihin, Soyut, Düşünce
Kavram Haritası
1 yıl önce

Kavram Haritası, kavramlar arasındaki ilişkileri gösteren diyagramlardır. Ausubel'in "Anlamlı Öğrenme" yaklaşımını temel alarak Novak ve arkadaşları tarafından...

Varlık
1 yıl önce

tanımlanmaktadır. Öznel ve nesnel varlık tanımları söz konusudur ve bu varlık kavramı özellikle varlık teorisinde (ontoloji de) temel bir rol oynar. Var olanın...

Varlık, Varlık
Sansür
1 yıl önce

nitelendirilebilir. Sansüre uğrayan şeyler tek bir kelimeden başlı başına bir kavrama kadar değişebilir ve değer sisteminden, ahlâkî yargılardan etkilenebilir...

Sansür, Hükümet, Kontrol, İfade özgürlüğü
Akıl
1 yıl önce

kapsamdaysa akıl, anlayış karşısında ruhun bir bütün olarak anlama, (doğru) kavrama (soyutlama) hükme varma kapasitesidir. Kısacası akıl, birbiriyle bağlantı...

Felsefe, İnsan, Zeka, Din, vucut, organ
Prajna
1 yıl önce

kavrama berraklığı olarak çevrilebilir. Kimi Budist okullarda, Dört Yüce Gerçek, geçicilik, boşluk, neden-sonuç zinciri, bensizlik gibi kavramların doğrudan...