Kavramsal Mimari

Kısaca: Kavramsal mimari, mimarlıkta kavramsallıktan faydalanan belirli binaları ve pratikleri tanımlamak için kullanılan bir terim. Kavramsal mimari, alan dışından gelen fikirleri ve kavramları mimari disiplinini genişletmek amacıyla alanla birleştirmesiyle karakterize edilir. ...devamı ☟

düzenle|Eylül 2007

Kavramsal Mimari mimarlıkta kavramsallıktan faydalanan belirli binaları ve pratikleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Kavramsal mimari, alan dışından gelen fikirleri ve kavramları mimari disiplinini genişletmek amacıyla alanla birleştirmesiyle karakterize edilir. Bu zanaatin ve inşanın temel prensipler olarak belirlendiği ve yaygın bir biçimde "yapı ustası olarak mimar" modeli tarafından üretilen binalardan farklı bir tür bina üretir. Bir ürün olarak tamamlanmış bina, kavramsal mimaride ona yol gösteren fikirlerden daha az önemlidir. Bu fikirler öncelikle metinler, diyagramlar ya da sanatsal enstalasyonlardan oluşur. Bu damarda çalışan mimarlar arasında Bernard Tschumi, Peter Eisenman ve Rem Koolhaas sayılabilir.

Bu alan ``Kavramsal Mimari Üzerine Notlar: Bir Tanıma Doğru`` adlı makalesinde Peter Eisenman tarafından 1970 yılında ve daha sonra da ``Kavramsal Sanat Olarak Mimari`` başlıklı 2003 sonbaharında ve 2004 kışında yazdığı makalelerle incelenmiştir. Ama tasarımın kendisinin bir kavram inşa edilmesi olduğu anlayışı pek çok modernist mimar tarafından da kabul edilen bir anlayıştır.

Ayrıca Bakınız

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kavramsal Model
3 yıl önce

Kavramsal model bir sistemin temsilidir  ve modelin temsil ettiği sistemin insanların daha rahat bir şekilde anlamalarına yardımcı olur. Örneğin, montajı...

Postmodern Mimari
3 yıl önce

Venturi kitabında binanın sıradan ve evrensel mimarisine alkış tutmaktadır. Postmodern mimari yeni-eklektik mimari olarak da tanımlanmıştır; binaların cephesi...

Postmodern mimari, Alanlar, Amerika Birleşik Devletleri, Aydınlanma Çağı, Bauhaus, Fredric Jameson, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Jacques Lacan, Jean-François Lyotard, Jean Baudrillard
Nesne Yönelimli Çözümleme ve Tasarım
3 yıl önce

nesne yönelimli çözümlemenin çıktısı olan kavramsal modeli alır ve tasarımın temeli olarak seçilen mimari kararlarla birlikte ortamdan, programlama dilinden...

Nesne Yönelimli Çözümleme ve Tasarım, CORBA, Kullanım Senaryosu, Nesne, Nesne tabanlı programlama dili, Nesne yönelimli programlama, Programlama dili, Soket, Tümleşik Modelleme Dili, Tasarım Şablonları, Nesne Yönelimli Tasarım
Melih Birsel
6 yıl önce

of Memory) sergisinde Türkiye'yi temsil eden mimarlar arasında yer almıştır. Mimari eserleri batı mimari edebiyatında yer almıştır. Melih Birsel, 2 Ocak...

Erol Akyavaş
6 yıl önce

yatkın olarak, mimari mekanların yer aldığı, derinlik kavramının öne çıktığı çalışmalar, özgün bir dizi oluştururken, daha sonra kavramsal çalışmalara yöneldi...

Erol Akyavaş, Erol Akyavaş
Sistem mimarisi
3 yıl önce

sistemin yapısını, davranışını ve biçimselliğini tanımlayan kavramsal modeldir. Bir mimari tanımı; sistemin yapıları ve davranışları hakkında mantıksallığı...

Sanat
3 yıl önce

mobilya tasarımının ve peyzaj mimarisinin makro seviyesinden mikro seviyeye kadar yapısal çevrenin tasarımını kapsamaktadır. Mimari tasarımda genellikle yapımcı...

Sanat, 1950, 1956, Aile benzerliği, Andy Warhol, Arapça, Arthur Danto, Benedetto Croce, Cezanne, George Dickie, Kurumsal sanat kuramı
Genco Gülan
3 yıl önce

Sanatının temelinde kavramsal popüler medya bulunmaktadır. Sembolizmi katmanlaştırıp, renkleri duygularımızla betimler. Sanatçı ayrıca Mimar Sinan Sanat Akademisi...