Kavramsal Mimari

Kavramsal mimari, mimarlıkta kavramsallıktan faydalanan belirli binaları ve pratikleri tanımlamak için kullanılan bir terim. Kavramsal mimari, alan dışından gelen fikirleri ve kavramları mimari disiplinini genişletmek amacıyla alanla birleştirmesiyle karakterize edilir.

düzenle|Eylül 2007

Kavramsal Mimari mimarlıkta kavramsallıktan faydalanan belirli binaları ve pratikleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Kavramsal mimari, alan dışından gelen fikirleri ve kavramları mimari disiplinini genişletmek amacıyla alanla birleştirmesiyle karakterize edilir. Bu zanaatin ve inşanın temel prensipler olarak belirlendiği ve yaygın bir biçimde "yapı ustası olarak mimar" modeli tarafından üretilen binalardan farklı bir tür bina üretir. Bir ürün olarak tamamlanmış bina, kavramsal mimaride ona yol gösteren fikirlerden daha az önemlidir. Bu fikirler öncelikle metinler, diyagramlar ya da sanatsal enstalasyonlardan oluşur. Bu damarda çalışan mimarlar arasında Bernard Tschumi, Peter Eisenman ve Rem Koolhaas sayılabilir.

Bu alan ``Kavramsal Mimari Üzerine Notlar: Bir Tanıma Doğru`` adlı makalesinde Peter Eisenman tarafından 1970 yılında ve daha sonra da ``Kavramsal Sanat Olarak Mimari`` başlıklı 2003 sonbaharında ve 2004 kışında yazdığı makalelerle incelenmiştir. Ama tasarımın kendisinin bir kavram inşa edilmesi olduğu anlayışı pek çok modernist mimar tarafından da kabul edilen bir anlayıştır.

Ayrıca Bakınız

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.