Kavramsal Model

Kavramsal model bir sistemin temsilidir  ve modelin temsil ettiği sistemin insanların daha rahat bir şekilde anlamalarına yardımcı olur. Örneğin, montajı yapılarak oluşturulan bir oyuncak model temsil ettiği objenin çalışmasını modelini oluşturacak bir şekilde çalışabilir.

Kavramsal model terimi bazen konsept veya genelleme çalışmaları sonucunda meydana getirilen modellerden bahsetmek için kullanılabilir. Kavramsal modeller sık sık gerçek dünyaya ait sosyal veya fiziksel şeylerin soyutsal olarak ifadesidir. Semantik çalışmalar kavramsal model kavramının konsept çalışmalarının değişik versiyonları ile ilgili olduğunu ortaya koymuştur. Kavramsal modeli hedefleri, fonksiyonel ve davranışsal yeteneklere dönüştürmek için bir araç olarak kullanılan gerçekleştirimden bağımsız gösterimler olarak tanımlamıştır

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.