Kayıp On Kabile

Kayıp On Kabile, on iki kabileden oluşan İsrailoğullarının kaybolan on kavmi için kullanılan bir terimdir. Musevilik inancına göre İbrahim peygamberin torunu ve İshak peygamberin oğlu Yakup'un dört faklı eşten 12 oğlu (ve bir de kızı) vardır. Bu 12 oğuldan doğan nesil 12 kabilelik İsrailoğullarını oluşturur. MÖ 930'da bu kabilelerin on tanesi Kuzey İsrail Krallığını ve Yehuda ile Bünyamin kabileleri Yehuda Krallığını oluşturmuştur. MÖ 720'de Asurluların kuzeydeki İsrail Krallığını fethetme

Kayıp On Kabile, on iki kabileden oluşan İsrailoğullarının kaybolan on kavmi için kullanılan bir terimdir. Musevilik inancına göre İbrahim peygamberin torunu ve İshak peygamberin oğlu Yakup'un dört faklı eşten 12 oğlu (ve bir de kızı) vardır. Bu 12 oğuldan doğan nesil 12 kabilelik İsrailoğullarını oluşturur. MÖ 930'da bu kabilelerin on tanesi Kuzey İsrail Krallığını ve Yehuda ile Bünyamin kabileleri Yehuda Krallığını oluşturmuştur. MÖ 720'de Asurluların kuzeydeki İsrail Krallığını fethetmesiyle burada yaşayan on kabile tarih sayfalarından silinmiştir.

Bene Israel

1981 yılından beri varlığı bilinen Telugu dili konuşan bu grup Efraim kabilesinden geldiklerine inanmaktadırlar. Çoğunluğu Hindistan, Pakistan ve İsrail'de bulunan bu cemaatin 65,000 üyesi bulunmaktadır. Beta Israel (İsrail Evi) / Falaşa :Ana Madde: Beta Israel Falaşa denen Etiyopya'lı Yahudilerin küçük bir kısmı halen Etiyopya'da olmasına rağmen çoğunluğu 107,000 kişilik nüfusuyla İsrail'de yaşamaktadır. 1984'teki Operation Moses (Musa Operasyonu) ve 1991'deki Operation Solomon (Süleyman Operasyonu) ile Falaşalar Etiyopya'dan İsrail'e getirilmiştir. Falaşalar, Dan kabilesinden geldiklerine inanmaktadırlar.

Bney Menaşe

1980'lerde, kayıp kabile keşfine çıkan araştırmacı haham Eliyahu Avichail, Kuzeydoğu Hindistan'da yaşayan 9000 kişilik bir grupla karşılaştı. İbadet şekillerinin Yahudilik ibadetleriyle paralellik göstermesi nedeniyle Eliyahu Avichail bu grubun kayıp bir kabile olduğuna ikna oldu. Özünde
Mizo, Kuki ve Chin halklarına ait olan bu insanlar, kendi efsanevi liderleri Manmasinin aslında Yosefin oğlu Menaşe'nin kendisi olduğuna, dolayısıyla Menaşe kabilesinden geldiklerine inanırlar.

Brit-Am

Yahudi bazlı bir inanç sistemidir. Kayıp kabilelerin Danimarka, Finlandiya,İsviçre, İsveç, Norveç, İrlanda, Galler, Fransa, Hollanda ve Belçika'da bulunduğunu savunur ve özellikle Danimarka, İrlanda ve Galler'in Dan'dan geldiğine inanır.

Buhara Yahudileri

:
Ana Madde: Buhara Musevileri Krallığın yıkılışıyla Orta Asya'ya göç eden bazı İsrailoğulları Buhara Emirliği'nin bulunduğu yere yerleştiler. Coğrafi konumları gereği 2000 yıl süreyle diğer dünya Yahudileriyle bağları kopmuş ve kendilerine özgü gelenekler geliştirmişlerdir. Dünyada yaklaşık 200,000 Buhara Yahudisi bulunur. Çoğunluğu İsrail ve ABD'de yaşar. Ayrıca Avrupa'nın çeşitli yerlerinde, Tacikistan'da ve Özbekistan'da da az sayıda Buhara Yahudisi yaşar. İssakar, Naftali ve Efraim kabilelerinden geldiklerine inanırlar.

Chiang Min

Kuzeybatı Çin'in dağlık bölgelerinde yaşayan 250,000 Chiang atalarının İbrahim ve İbrahim'in soyundan gelen 12 kardeş olduğuna inanır. 1937'de yapılan bir çalışmada Chianglarla Yahudiler arasındaki gerek günlük hayattaki düşünce tarzı gerekse ibadet şekilleri arasındaki benzerlikler listelenmiştir. İbo Yahudileri Nijerya'da bulunan bu cemaat atalarının Yehuda, Naftali, Aşer, Dan, Zevulun ve Gad kabilelerinden olduğuna ve bu kabilelerden insanların 1500 yıl önce Batı Afrika'ya yerleştiklerine inanır. Nijerya ve İsrail'de 40,000 İbo Yahudisi bulunur. İsrail Evi (Gana) 1977'de
Aaron Ahomtre Toakyirafa isimli bir Ganalı kendisine vahiy geldiğini ve Gana'daki Sefwi kabilesinin İbrani olduğunu söylemiştir. Kendisini hiçbir kabileyle bağdaştırmayan İsrail Evi (House of Israel) Cemaatinin Gana'da 800 inananı vardır.

Kaifeng Yahudileri

Çin kayıtlarında Çin'in Henan bölgesinde

Kaifeng Yahudileri

'nin varlığına dair bilgiler bulunur. Bu bilgilere göre 1163 yılında Kaifeng Yahudi cemiyeti ve bu cemiyete ait bir sinagog vardı, fakat bölgede bulunan bir dikilitaşın üzerindeki bilgilere göre ise bölgedeki Yahudilerin varlığı MÖ 231 yılına dayanmaktadır. İnanışa göre Yahudiler Han hanedanlığı sırasında Hindistan'dan göç etti. 1860'larda sinagoglarının yıkılamasıyla cemaat dağıldı. Bugün, ataları Kaifeng Yahudisi olan insan sayısı 600 ila 1000 arasıdır. İbadet ediş şekilleri Yahudiler'inkine benzer. Kendilerini herhangi bir kabileyle bağdaştırmazlar. Nüfusları Güney Afrika, Zimbabve, Malavi ve Mozambik'te 70,000 civarındadır.. Makuya Japonca
kutsal tapınak anlamına gelir. Dan ve Zevulun kabilelerinden geldiklerine inanan Makuyaların başta Japonya'da olmak üzere İsrail, ABD, İngiltere, Fransa, Meksika, İspanya, Brezilya, Çin, Tayvan ve Güney Kore'de 65,000 ila 72,000 inananı vardır.

Samaritler

:
Ana Madde: Samarit Efraim ve Menaşe kabilelerinden geldiklerine inanırlar. Babil Sürgünü sırasında yurtlarında kalan ender sayıdaki İsrailoğullarından olduklarına, en has İbrani olduklarına ve diğer Yahudilere kıyasla Yahudiliği en doğru şekilde yaşadıklarına inanırlar. Samarit sözcüğü İbranice "Kanunun (kutsal kitabın) koruyucuları" anlamına gelen Shomronim kelimesinden türemiştir. İsrail'de 700 kadar Samarit kalmıştır.

Yusufzai

Afgan Paştun kabileleri arasında en büyük gruplardan biri olan '

Yusufzai

(Yusufi)''nin Yosef'in (Efraim ve Menaşe) soyundan geldiğine inanılır.

Yusufzai

"Yosef'in oğulları" anlamına gelir. Paştun kayıtlarında İsrailoğullarının Afganistan'ın Ghor şehrine yerleştikleriyle ilgili bilgiler bulunur. 1965 yılı itibariyle dünyada 500,000 olan

Yusufzai

nüfusu her geçen yıl artmaktadır.

Başkaları tarafından kayıp kabile oldukları düşünülenler

* Kürtler: Genetik açıdan bazı benzerlikler bulunduğu için Kürtlerle Yahudilerin akraba olabileceği tezleri ortaya atılmıştır. * Japonlar: İbadet şekillerindeki benzerlikler Joseph Eidelberg gibi araştırmacıların ilgisini çekmiş ve Yahudilerle Japonların akraba olabileceği savunulmuştur. * İrlandalılar: İbrani peygamber Yeremya'nın İrlanda ziyareti ve Dan kabilesinin İskandinavya'ya deniz yolculukları düzenlemiş olması teorileri İrlandalılarla Yahudiler arasında bir akrabalık fikrini ortaya atmıştır. * Kızılderililer: Joseph Smith'in peygamberi olduğu Mormonların kutsal kitabında kızılderililerin Menaşe kabilesinden geldiği anlatılır.

Dış bağlantılar

* Meeting the Jews of Andhra Pradesh * Shavei Israel * Bukharian Jews * Jewish Community in Nigeria * Jews of Persia * The Samaritan Update * Abraham Ikuro Teshima * PBS - Lost Tribes of Israel * Anglo-Israelism & British Israelism *

Brit-Am

Resmi Sitesi
* The Church of Jesus Christ and Latter-Day Saints *
A Long-Lost Tribe is Ready to Come Home by Stephen Epstein

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kayıp On Kabile ilgili konular

Kayıp On Kabile
Kayıp On Kabile