Kaybolan Şehir

Kaybolan Şehir, Yahya Kemal Beyatlı tarafından yazılmış, Kendi Gök Kubbemiz adlı kitabında yer alan şiirlerden biridir. Şiir, günümüzde Makedonya sınırları içinde kalmış olan eski Osmanlı şehri Üsküp’e dairdir. Şiiri yazan Yahya Kemal de Üsküplü bir şairdir.

Kaybolan Şehir, Yahya Kemal Beyatlı tarafından yazılmış, Kendi Gök Kubbemiz adlı kitabında yer alan şiirlerden biridir. Şiir, günümüzde Makedonya sınırları içinde kalmış olan eski Osmanlı şehri Üsküp’e dairdir. Şiiri yazan Yahya Kemal de Üsküplü bir şairdir. Şiir metni Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Kendi Gök Kubbemiz kitabındaki imlasıyla şiir şu şekildedir: :Kaybolan Şehir :Üsküp ki Yıldırım Beyazıd Han diyarıdır :Evlad-ı Fatihan’a onun yadigarıdır. :Firuze kubbelerle bizim şehrimizdi o; :Yalnız bizimdi, çehre ve ruhiyle biz’di o. :Üsküp ki Şar-dağ’ında devamıydı Bursa’nın :Bir lale bahçesiydi dökülmüş temiz kanın. :Üç şanlı harbin arş’a asılmış silahları :Parlardı yaşlı gözlere bayram sabahları. :Ben girmeden hayatı şafaklandıran çağa, :Bir sonbaharda annemi gömdük o toprağa. :Îsa Bey’in fetihte açılmış mezarlığı :Hulyama ahiret gibi nakşetti varlığı. :Vaktiyle öz vatanda bizimken, bugün niçin :Üsküp bizim değil? Bunu duydum, için için. :Kalbimde bir hayali kalıp kaybolan şehir! :Ayrılmanın bıraktığı hicran derindedir! :Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene, :Biz sende olmasak bile, sen bizdesin gene. Ayrıca bakınız * Üsküp * Balkan Savaşları * Balkanlar

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.