Kaydu Han (1230 - 1301), 1296-1301 arasında Moğol hanı. Hemen hemen kesintisiz biçimde 30 yılı aşkın süre Kubilay Han'a karşı savaşmıştır.

Kaydu Han

Kaydu Han (1230 - 1301), 1296-1301 arasında Moğol hanı. Hemen hemen kesintisiz biçimde 30 yılı aşkın süre Kubilay Han'a karşı savaşmıştır. Cengiz Han'ın oğullarından Ögeday'in torunuydu. 1263'te Türkistan üzerinde hak iddia etti ve özellikle Arık Böke ile yaptığı askeri ittifakların yardımıyla bölgeyi ele geçirdi. 1269'da bazı Moğol önderlerince han seçildi. Bir süre için, eski başkent Karakurum'la birlikte Moğol topraklarının önemli bir bölümünü denetimi altında tuttuysa da Kubilay'a karşı kalıcı bir zafer kazanamadı. 1294'te Kubilay'ın ölmesinden sonra da saldırılarını sürdürdü.1301'de Karakurum yakınlarında yenik düştü ve kaçarken öldürüldü.

Yanıtlar