Kayyum (Din)

Kısaca: İslam dininde Allah´ın 99 isminden, manası: Yarattıklarının işini çeviren, her işleneni bilen, evveli olmayan. ...devamı ☟

İslam dininde Allah'ın 99 isminden, manası: Yarattıklarının işini çeviren, her işleneni bilen, evveli olmayan. Başlangıç, nihayet ve yeniden oluş gibi hallerden münezzeh ve ezelden ebede kaim, daim ve var olan Allah (C.C.). Bütün eşyanın ancak kendisi ile kaim olduğu Cenab-ı Hak.(... Sırr-ı kayyumiyetin cilvesine bu noktadan bakınız ki; bütün mevcudatı ademden çıkarıp, herbirisini bu nihayetsiz fezada $ sırrıyla durdurup, kıyam ve beka verip, umumunu böyle sırr-ı kayyumiyetin tecellisine mazhar eyliyor. Eğer bu nokta-i istinad olmazsa; hiçbir şey kendi başıyla durmaz. Hadsiz bir boşlukta yuvarlanıp ademe sukut edecek.Hem nasıl ki bütün mevcudat, vücudları ve kıyamları ve bekaları cihetinde Kayyum-u Zülcelal'e dayanıyorlar; kıyamları onunladır... Öyle de, mevcudatın keyfiyat ve ahvalinde binler silsilelerin; (temsilde hata olmasın) telefon, telgraf silsilelerinin merkezi ve santral direği hükmünde olan sırr-ı kayyumiyette $ sırriyle, uçları bağlıdır. Eğer o nurani nokta-i istinada dayanmazlarsa, ehl-i akılca muhal ve batıl olan binler devirler ve teselsüller lazım gelecek; belki, mevcudat adedince batıl olan devirler ve teselsüller lazım gelir. Mesela: Bu şey (hıfz veya nur veya vücud veya rızık gibi) bir cihette buna dayanır; bu da ötekine; o da ona... gitgide herhalde nihayetsiz olamaz, bir nihayeti bulunacak.İşte bütün böyle silsilelerin müntehaları; elbette sırr-ı kayyumiyettir. Sırr-ı kayyumiyet anlaşıldıktan sonra, o mevhum silsilelerde birbirine dayanmak rabıtası ve manası kalmaz, kalkar; herşey doğrudan doğruya sırr-ı kayyumiyete bakar. L.)

İsmin geçtiği Kuran ayeti

  • (2:255) Allah`tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir (hayydır), bütün varlığın idaresini yürüten (kayyum)dir. O`nu ne gaflet basar, ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O`nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O`nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O`nun kürsisi, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Onların her ikisini de görüp gözetmek O`na bir ağırlık vermez. O çok yücedir, çok büyüktür.
  • (3:2) Allah, kendisinden başka tanrı olmayan, hayy ve kayyumdur.
  • (20:111) Bütün yüzler, diri ve bütün yarattıklarını gözetip duran Allah`a baş eğmiştir. Bir zulüm yüklenen gerçekten hüsrana uğramıştır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Tevhit
2 yıl önce

Kelime Arapça vahdet "bir olmak" kökünden türetilir. İslami terminolojide din felsefecileri bu kelimeye Allah için kullanıldığında ayrıca birleştirme,...

Irmak TV
5 yıl önce

Irmak TV, kültür ve din temalı yayın yapan televizyon kanalı. 30 Mart 2012 tarihinde test yayını başlayan kanal, 21 Mart 2013'te kurulmuştur. Irmak Televizyonu...

1350
5 yıl önce

Johannes von Tepl, Alman şair, şehir yazmanı ve noter (ö. 1415) Molla Fenari, din alimi, bilim adamı, müderris, Osmanlı Devleti'nin ilk şeyhülislamı (ö. 1430)...

1350, 13. yüzyıl, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1351, 1352, 1353, 1354
Sünnilik
2 yıl önce

Ehl-i Sünnet (Arapça: أهل السنة والجماعة Ehl'es Sunne vel-Cemaat), İslam dininin Dünya üzerindeki iki büyük kolundan biri (diğeri Şiîlik) ve % 83'lük bir...

Alevilik, Arapça, Caferiyye, Eşarilik, Fetva, Fıkıh, Hanbeli mezhebi, Hanefi mezhebi, Kur'an
Kader
2 yıl önce

yazısı, Yazgı veya Mukadderat olarak da anılır. Kader kavramı birçok farklı din ve felsefi akımda önemli bir yer tutar. Arapça Nebi kelimesinin kökenini...

Kader, Din, Felsefe, Musevilik, Roşaşana, Taslak, Yom Kipur, İbranice, İslam, ޞofar, Teşuva
Kazan, Tataristan
2 yıl önce

mağazaları da bulunuyordu. 1871 yılında Kazan’da ilk Tatarca salname (kalendar) Kayyum Nasiri tarafından çıkarılmaya başlandı. 1905 I. Rus İhtilali’nden sonra...

Nusaybin
2 yıl önce

kaymakam Ergün Baysal kayyum olarak atandı. ^ Kaymakam Mehmet Balıkçılar ^ "HDP’li Hakkâri, Nusaybin ve Yüksekova belediyelerine kayyum atandı", 24 Ocak 2020...

Nusaybin, Ansiklopedi, ,
Cehennem
2 yıl önce

yargılanır (Pers), sonsuz ızdıraba çarptırılmış kötüler (Musevilik) ve hak dininden olmayanlar bulunur (İslamiyet). Kötüleri iyilerden ya da canlıları ölülerden...

Cehennem, Ahiret, Cennet, Günah, Hristiyanlık, Hristiyanlık'ta Cehennem, Kafir, Katolik, Münafık, Müslüman, Müşrik