Kazak Alfabesi

Kısaca: Kazak alfabesi, Kazak dilinin harflerinin yazmak için kullanılan Latin kökenli alfabe. Kazak halkının başka Türk halklarıyla birlikte kültürel yaşamında kullanılan çeşitli alfabetik sembollerden oluşan bir ses kayıt sistemi olan Kazak dilinin sistematik bir harf dizisidir. ...devamı ☟

Kazak Kiril yazısında Rus Kiril alfabesine ilaveten şu harfler bulunur: Ó˜, Ò’, Òš, Ò¢, Ó¨, Ò°, Ò®, Òº, І. Rus alfabesinden alınan Ğ’, Ф, Ğ¥, Ц, Ч, Ğ©, Ъ, Ь ve Ё harfleri sadece çoğunluğu Rusçadan alınan ödünç kelimelerde bulunur. En fazla Çin, İran ve Afganistan`da kullanılan Kazak Arap alfabesinde 29 harfin yanısıra ``yüksek hemze`` Ù´, ve ``la`` لا bağlama harfi bulunur. Û†, Ú¯, Ú­, Ù¾, Ú† harfleri Arapçada bulunmayan sesleri gösterir.

Klavye

Kazakistan`da Kazak Kiril yazısı için kullanılan standart windows klavyesinde Kazakçada bulunan fakat Rusçada bulunmayan karakterler standart Rusça klavyenin numara tuşlarına yerleştirilmiştir.


Kazak alfabesi, Kazak dilinin harflerinin yazmak için kullanılan Latin kökenli alfabe. Kazak halkının başka Türk halklarıyla birlikte kültürel yaşamında kullanılan çeşitli alfabetik sembollerden oluşan bir ses kayıt sistemi olan Kazak dilinin sistematik bir harf dizisidir.

Kazak alfabesinin sistemleri

Kazak dili için farklı aşamalarda ve farklı bölgelerde aşağıdaki sistemler kullanılmıştır::

Resmi Alfabeler

Modern Latin Alfabesi

Şimdiki Latin alfabesi — 9 Ekim 2017'de Kazak alfabesinin Latin alfabesine aktarılması projesi sunuldu.[1] 2017 yılında Kazakçanın yeni Latin alfabesi 26 Ekim'de Kazakistan Cumhurbaşkanı kararı ile onaylandı.[2][3] 26 Ekim 2017'de bu alfabe resmî olarak onaylandı. 19 Şubat 2018'de bu karar değiştirildi.[4] 2023-2031'de yeni bir alfabeye geçilmesi planlanmakta olup alfabe 31 harften oluşmaktadır.[5]

Resmî Latin alfabesi:Latin şekilli yeni Kazak alfabesi, 28 Ocak 2021 tarihinde duyuruldu.[6][7]

A aÄ äB bD dE eF fG gĞ ğH h
I ıİ iJ jK kL lM mN nŊ ŋO o
Ö öP pQ qR rS sŞ şT tU uŪ ū
Ü üV vY yZ z

▶ C, X, W harfleri ise yabancı kökenli sözcüklerde kullanılacaktır[8].

Alfabede Türkçeden farklı olarak ı harfi /i/ sesini, i harfi /ıy/, /iy/ ve /y/ seslerini, y harfi /ı/ sesini, u harfi /uv/ ve /üv/ seslerini, ū harfi /u/ sesini temsil etmektedir. Türk alfabesinde bulunmayan q harfi kalın k, ᶇ harfi ise velar nazal n olarak telaffuz edilir.

Ötekiler

Rus alfabesine ilaveten şu harfler bulunur: Ә, Ғ, Қ, Ң, Ө, Ұ, Ү, Һ, І. Rus alfabesinden alınan В, Ф, Х, Ц, Ч, Щ, Ъ, Ь ve Ё harfleri sadece çoğunluğu Rusçadan alınan ödünç kelimelerde bulunur. En fazla Çin, İran ve Afganistan'da kullanılan Kazak Arap alfabesinde, 29 harfin yanı sıra yüksek hemze ٴ ve la لا bağlama harfi bulunur. ۆ, گ, ڭ, پ, چ harfleri Arapçada bulunmayan sesleri gösterir.

Kazak Kiril yazısı Kazakistan ve Moğolistan'da kullanılır. Bu alfabe Kazak Türkçesindeki sesleri göstermek üzere Rus alfabesindeki 33 harfe 9 harf daha ilave edilip 42 harfli olarak 1940 yılında S. A. Amanjolov tarafından sunulmuştur. İlave edilen harflerden Ұ, 1950'ye kadar Ӯӯ şeklindeydi.

Yazışma çizelgesi

Ë ё || - || يو || Yo || /jo/
KirilLatin (2018)ArapArap harflerin adıIPA uyarlama
А аA aاElif/ɑ/
Ә әÁ áٴاHamza + Elif/æ/
Б бB bبBe/b/
Ц ц-تسT + S/ʦ/
Ч чCh chچÇim/tʃ/
Д дD dدDal/d/
Е еE eهHe/e/
Ф фF fفFe/f/
Г гG gگGef/ɡ/
Ғ ғǴ ǵعGayın/ɣ, ʁ/
Һ һH hھİlk He/h/
Х хH hحHa noktasız/x, χ/
Ы ыY yىYe noktasız/ɯ/, /ɤ/
ІіI iٴىHamza + Ye noktasız/i/, /ɪ/
Ж жJ jجCim/ʒ/
Ь ь(ʹ)------
К кK kكKef/k/
Қ қQ qقKaf/q/
Л лL lلLam/l/
З зZ zزZel/z/
И иI ıيYe/ɯj/, /ij/, /i/
Й йI ıيYe/j/
М мM mمMim/m/
Н нN nنNun/n/
Ң ңŃ ńڭKef 3 noktalı/ŋ/
О оO oوVav/o/
Ө өÓ óوٴHamza + Vav/ø/
П пP pپPe/p/
Р рR rرRa/r/
С сS sسSin/s/
Т тT tتTe/t/
В вV vۆVav/v/
У уÝ ýۋVav 3 noktalı/w/, /uw, /yw/, /u/
Ұ ұU uوُVav ötre ile/ʊ/
Ү үÚ úٴوُHamza + Vav ötre ile/ʏ/
Ш шSh shشŞin/ʃ/
Щ щ-ششŞ + Ş/ʃtʃ/, /ʃː/
Ъ ъ(ʺ)------
Э э-هHe/e/
Ю ю-يۋY + U/ju/, /jy/
Я я-ياY + A/ja/, /jɑ/

Klavye

Klavye

Kazakistan'da Kazak Kiril yazısı için kullanılan standart Windows klavyesinde Kazakçada bulunan fakat Rusçada bulunmayan karakterler standart Rusça klavyenin numara tuşlarına yerleştirilmiştir.

Farklı Alfabelerle Metin Örneği

Kiril yazısıyla KazakçaArap yazısıyla KazakçaTürkçe
Барлық адамдар тумысынан азат және қадір-қасиеті мен құқықтары тең болып дүниеге келеді. Адамдарға ақыл-парасат, ар-ождан берілген, сондықтан олар бір-бірімен туыстық, бауырмалдық қарым-қатынас жасаулары тиіс.بارلىق ادامدار تۋمىسىنان ازات جانە قادىر-قاسيەتى مەن كۇقىقتارى تەڭ بولىپ دۇنيەگە كەلەدى. ادامدارعا اقىل-پاراسات، ار-وجدان بەرىلگەن، سوندىقتان ولار ٴبىر-بىرىمەن تۋىستىق، باۋىرمالدىق قارىم-قاتىناس جاساۋلارى ٴتيىس.Bütün insanlar özgür, saygınlık ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler.
Latin yazısıyla Kazakça
(2017'de Nazarbayev tarafından onaylanan, 2018'de gözden geçirilen sürüm)
Latin yazısıyla Kazakça
(2004 yılında Kazinform'da kullanılmaya başlanan, Kazakça Vikipedi ve PAÜ Kazakça sözlükte kullanılan sürüm)
Latin yazısıyla Kazakça
(2021)
Barlyq adamdar týmysynan azat jáne qadir-qasıeti men quqyqtary teń bolyp dúnıege keledi. Adamdarǵa aqyl-parasat, ar-ojdan berilgen, sondyqtan olar bir-birimen týystyq, baýyrmaldyq qarym-qatynas jasaýlary tıis.Barlıq adamdar twmısınan azat jäne qadir-qasïyeti men quqıqtarı teñ bolıp dünïyege keledi. Adamdarğa aqıl-parasat, ar-ojdan berilgen, sondıqtan olar bir-birimen twıstıq, bawırmaldıq qarım-qatınas jasawları tïis.Barlyq adamdar tumysynan azat jäne qadır-qasieti men qūqyqtary teŋ bolyp düniege keledı. Adamdarğa aqyl-parasat, ar-ojdan berılgen, sondyqtan olar bır-bırımen tuystyq, bauyrmaldyq qarym-qatynas jasaulary tiıs.
Yañalif yazısıyla Kazakça
(1929)
Yañalif yazısıyla Kazakça
(1938)
Pinyin yazısıyla Kazakça
(1964–1984)
Barlьq adamdar tьvmьsьnan azat çəne qadir-qasijeti men quqьqtarь teꞑ bolьp dynijege keledi. Adamdarƣa aqьl-parasat, ar-oçdan berilgen, sondьqtan olar bir-birimen tьvьstьq, bavьrmaldьq qarьm-qatьnas çasavlarь tijis.Barlьq adamdar tumьsьnan azat çəne qadjr-qasietj men qūqьqtarь teꞑ bolьp dyniege keledj. Adamdarƣa aqьl-parasat, ar-oçdan berjlgen, sondьqtan olar bjr-bjrjmen tuьstьq, bauьrmaldьq qarьm-qatьnas çasaularь tijs.Barleⱪ adamdar tewmesenan azat jənê ⱪadir-ⱪasiyêti mên ⱪuⱪeⱪtare têng bolep düniyêgê kêlêdi. Adamdarƣa aⱪel-parasat, ar-ojdan bêrilgên, sondeⱪtan olar bir-birimên tewesteⱪ, bawermaldeⱪ ⱪarem-ⱪatenas jasawlare tiyis.

Ayrıca bakınız

Dipnotlar

Dış bağlantılar

Kaynak

Vikipedi

İlgili konular

dil kazakistan moğolistan

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kazak Alfabesi Resimleri

Kazak Alfabesi
3 yıl önce

Kazak alfabesi, Kazak dilinin harflerinin yazmak için kullanılan Latin kökenli alfabe. Kazak halkının başka Türk halklarıyla birlikte kültürel yaşamında...

Kazak Alfabesi, Dil, Kazakistan, Moğolistan, Taslak
Kazakça
3 yıl önce

harfler kullanılarak Latin alfabesi, Kiril alfabesi ve Arap alfabesiyle yazılabilmektedir. Kiril alfabeli Kazakistan Alfabesi 42 harf olup şu işaretlerden...

Kazak Türkçesi, Türk dilleri, Arap alfabesi, Azerbaycanca, Dil, Gagavuzca, Hakasça, Hazarca, Karakalpakça, Kazak Alfabesi, Kazakistan
Kazakistan Arması
3 yıl önce

ülkenin adı olan QAZAQSTAN yer almaktadır. Ancak 1 Kasım 2018'den önce Kiril alfabesi ile "ҚA3AҚCTAH" yazmaktaydı. Latin harfleri ile QAZAQSTAN yazan hali. Latin...

Ortak Türkçe alfabesi
6 yıl önce

Ortak Türkçe Alfabe (veya Birleşik Türkçe Alfabesi / Birleştirilmiş Türk Dilleri Abecesi) - Türk dillerindeki asal sesler esas alınarak ve aynı kaynaktan...

Ortak Türkçe abecesi, Dil, Taslak
Karakalpakça
3 yıl önce

karşılıklı anlaşılabilirlik vardır. Karakalpakça için Özbek-Latin alfabesi de kullanılır. Kazak alfabesinde bulunan "Ii" harfi Karakalpak Kirilinde görünmemektedir...

Karakalpakça, Afşarca, Altay dil ailesi, Altay dili, Arapça, Argu grubu, Ayni dili, Azerice, Baraba dili, Batı Yugurca, Başkurtça
Ğalımbek Jumatov
6 yıl önce

Jumatov, Ğalımbek Sağımbayulı (Kiril alfabesi: Жұматов, Ғалымбек Сағымбайұлы) (15 Ekim 1952) – Kazak yazar, şair ve gazeteci. Pavlodar Eyaletinin Ertis...

Kırımçaklar
6 yıl önce

bir çeşidi olan Kırımçakça konuşurlar. Eskiden İbrani alfabesi ve yakın zamanda Kiril alfabesi kullanılan bu dilde İbranice ve Aramca'dan birçok kelime...

Çağatayca
3 yıl önce

Kiril alfabesine dayanan bir “Tatar alfabesi” ve Kazak Türkleri için de yine Kiril harflerine dayanan bir “Kazak alfabesi” icat etmiştir. Çarlık Rusya, 1870...

Çağatayca, Türk dilleri, Arap, Azerbaycanca, Gagavuzca, Hakasça, Hazarca, Karakalpakça, Kayılar, Kıpçak grubu, Kırgızca