Kazak Türkçesi

Kazakça veya Kazak Türkçesi, Kıpçak öbeğine ait, Kazakistan'da konuşulan çağdaş Türk yazı dillerinden biridir. Kırgız Türkçesine yakındır.

Kazak Türkçesi

Kazak Türkçesi veya Kazakça,Kazakistan`da konuşulan bir Türk dilidir. Kazak Türkçesi, Kıpçak Türkçesi`nin bir koludur.Kırgız Türkçesine benzer. Özellikleri: Türkçe asıllı kelimelerde; baştaki y`ler j`ye (yok>joq, yıl>jıl, yay>jay), ç`ler ş`ye (ağaç>ağaş, aç>aş), ş`ler s`ye (aş>as, boş>bos, baş>bas) dönüşmüştür. Eklerde de aynı değişme olur: qazaqşa (Kazakça)... Yabancı asıllı kelimelerde bu değişmeler görülmez: şükir (şükür). Kazakça bir sözcük birleşik ya da alıntı bir sözcük değilse ikinci heceden sonra yuvarlak ünlü barındırmaz ve bu uyumu bazı alıntı kelimelere uydurmuştur.

Aslında j harfi ile yazılan Türkçe sözcükler aslında c olarak okunmaktadır (Bazı kuzey ağızları hariç). jasaymız (yapıyoruz,yapacağız)- casaymız (okunuş)

Ayrıca konuşma dilinde ilk hecede ö ve ü gelirse ikinci ve üçüncü hecelerde de gelebilir. Bu yazıda olmaz.

Örnek: körgende (yazılış) - körgöndö (okunuş) "gördüğünde"

Yazı Sistemi

Kazakçanın eski şekilleri 24 harfli Orhun yazısı ile yazılmıştır. Günümüzde ise Kazakça bazı ilave harfler kullanılarak Latin alfabesi, Kiril alfabesi ve Arap alfabesi ile yazılabilmektedir.

İlgili MaddelerKarakalpakçaLinkler

Kazakça-Türkçe, Türkçe-Kazakça Sözlük

Kazak Edebiyatı

Kazakh-English Russian Dictionary

[http://www.sozdik.kz/

Qazaq translit Kazak Kiril yazısını QazaAqparat Latin yazısına çevirmek için

Gaspıralı Kazak Kiril yazısını Latin yazısına çevirmek için

VikiSözlük Kazakça Kelimeler Kategorisi

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar