Kazan Bey O��Lu Uruz`un Tutsak Olmas��

Erzurum Kongresi Delegeleri listesi

Eski idari taksimata göre Erzurum Kongresi`ne katılan delegeler.

Yeniçeri Kazanı

Yeniçerilerin yemeklerinin pişirildiği kazan. Yeniçerilerce bu kazanlar değerli görüldüğü gibi ayaklanmalarında da sembolik bir rol üstlenirdi ve beraberlerinde Atmeydanı`na kadar götürürlerdi.

Mamış Birdi

Mamış Birdi (? - 1556, Moskva) - Çirmiş bey.

Dulkadıroğulları Beyliği

Dulkadiroğulları, Mısır'daki Türkmen Memluk devletleri arasında güçlü ve uzun ömürlü bir beylik olarak görülmüştür. Kurucusu, Dulkadıroğlu Zeyniddin Ahmed Karaca Bey'dir. Bazen Memlüklere, bazen Osmanlılara tabi olmuş, fakat en çok Osmanlılarla işbirliği...

Bamsı Beyrek

Bamsı Beyrek Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azeri ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı ''Dengiboz'' v...

Fethi Bey (Tayyareci)

Fethi Bey (Tayyareci) havacılık tarihimizin ilk şehidi. İstanbul’da 1891 yılında doğdu. Bahriye Mektebine girip üsteğmen rütbesi ile mezun oldu (1907). O zamanlar dünyada yeni gelişmeye başlayan havacılık hakkında çalışmalar yapmak üzere İngiltere’deki Br...

begüm

Güney Asya'da (özellikle Hindistan'da) yerel yöneticilerin ailelerindeki kadınlara verilen unvan.

Tuvan Kağan

Tuvan Kağan, (İngilizce: Khan-Tuvan Dyggvi) Omeljan Pritsaka göre Hazar Kağanlığında 830'lu yıllarda yönetici olan bir kağan adıdır. Kağan Bek'e karşı

Mansur Bey

Mansur Bey Derya (deniz) kaptanlarından. Tecrübeli bir denizci, iyi bir teşkilâtçı olan Mansûr Beyin çocukluğu ve gençliği hakkında fazla bilgi yoktur. Gelibolu’daki Osmanlı donanmasının Haçlılar tarafından baskını sırasında şehit olan Yûsuf Beyin yerine...