Kazgan Han

Kazgan Han, Çağatay Hanlığı`nın valilerinden biridir. Tarihteki önemi, Timur`u himayesine almasıdır.

Kazgan Han, Çağatay Hanlığı`nın valilerinden biridir. Tarihteki önemi, Timur`u himayesine almasıdır.

1350 yıllarında Türkistan ve Sogd diyarında hüküm süren Kazgan Han, Timur`un başarılarından etkilenerek onu yanına almış ve ordularının başına geçirmiştir. Timur, Kazgan Han`ın ordusunda yüzbaşıyken yaralanmış ve topal kalmıştır. Hasımları topallığından dolayı Aksak Timur lakabını takmışlardır. Kazgan Han ordusunda gösterdiği başarılardan dolayı kızı Olcay Türkan`ı Timur`la evlendirmiştir. Daha sonra düşmanları Kazgan Han`ı pusuya düşürerek öldürmüşlerdir. Timur da Hakan Kazgan`ı öldürtenlere savaş açarak hepsini ortadan kaldırtmıştır.

} }

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.