Keşan, Edirne

Kısaca: Keşan Edirne'nin bir ilçesidir. Kuzeyde İpsala ve Uzunköprü, doğuda Tekirdağ'ın Malkara, güneydoğuda Tekirdağ'ın Şarköy, güneyde Çanakkale'nin Gelibolu, güneybatıda Enez ilçeleri ve Ege Denizi'yle çevrilidir. ...devamı ☟

Keşan, Edirne
Keşan, Edirne

{{Bilgikutusu Türkiye şehir
|isim = Keşan
|harita2 = 
|harita2 boyut = 200px
|harita2 açıklama = 
|harita1 = Edirne (tr).svg
|harita1 boyut = 250
|harita1 açıklama = Edirne Siyasi Haritası
|harita = Edirne_Turkey_Provinces_locator.jpg
|harita boyut = 250
|harita açıklama = Türkiye`de yeri
|lat_deg = 
|lat_min =
|lat_sec = 
|lat_hem = 
|lon_deg = 
|lon_min = 
|lon_sec = 
|lon_hem = 
|rakım = xx 
|yüzölçümü = xx 
|şehir nüfusu = xxx
|ilçe nüfusu = xxx
|nüfus_itibariyle = 2000
|nüfus_ref = [1]
|nüfus_yoğunluğu = 
|ülke = Türkiye
|bölge = Marmara
|il = Edirne
|posta kodu = xxx
|alan kodu = 0xx
|plaka = xx
|kaymakam = Xxxx Xxx
|belediye başkanı = Xxxx Xxx
|websitesi = [2]
|ilçe = [3]
}}

Edirne`nin bir ilçesi.

Tarihi

Keşan ilçesi M.Ö. 30. yy`dan itibaren Luvi ve Trak Türkleriyle başlayan bir geçmişe sahiptir. Yöre daha sonraları eski Yunan, Pers, Makedonya ve Bizans yönetimlerinde kalmış, 14.yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı hakimiyetine girmiştir.

1877 yılında ilçe olan Keşan, sırasıyla Rus, Bulgar ve Yunan işgallerine uğramış, 11 Ekim 1922 Mudanya Ateşkes Anlaşması sonrası 19 Kasım 1922`de TBMM hükümetine bağlanmıştır.

Adının kökeni

Salakoğlu fethedildikten sonra, buraya Anadolu`dan göçmen getirtip yerleştirildi. "Gacal" tabir dilen eski yerlilerin bunların torunları olduğu söylenir. Trakya`nın güneyine yoğun olarak yerleştirilen bu yörüklere "Topkeşan" yörükleri deniliyordu. İsim zamanla kısaltıldı ve Keşan olarak kullanılmaya başlandı. Bir başka söylenceye göre ise kirişlerinin çokluğu ile dikkati çeken bir han vardı. Keşan adı "Kırkkirişhan" adından bozmadır.

Keşan`ın ismi ile ilgili bir başka söylence de, bugünkü eski mezbahahane`nin bulunduğu yerde çok eskiden bulunan,kervanlarların dinlenme yeriyle ilgilidir. burada atlar dinlendirme amaçlı kaşandırılır, yani araba ve koşumlarından sökülüp dinlendirilirmiş. kaşandırmak yani dinlendirmek deyimine dayanılarak Keşanın adı bir müddet kaşan olrak da kullanılmış.(Kaynak Eski İlçe Halk kütüphanesi merhum müdiresi)ekleyen;yusuf dal, tekirdağ ticaret lisesi öğretmeni.

Anadolu`da halk arasında işlevi "çekmek" türünden değişik nesnelere de bu ismin verildiği görülür. Bazı yörelerde atların deri koşumlarına "kaşan" denmektedir. Ayrıca Keşan ismiyle, İran`da bir kent de bulunmaktadır.

İlçenin antik çağdaki adı birçok kaynakta geçtiği gibi, "Zerlanis"tir. Bölgeye M.Ö. 30.yy`dan itibaren gelmeye başlayan Luviler`in bu ismi verdikleri kaynaklardan anlaşılmaktadır. Bu isim Roma döneminde de kullanılmıştır.

Nüfus, Coğrafya ve Turizm

Nüfusunun tamamının ana dili konuştuğu Keşan`ın merkezi (2000 yılı nüfus sayımına göre) 46,734, belde ve köyleri 34.842 olmak üzere toplam 77,576`dır. Bu sayı, mevsim özelliklerine bağlı olarak değişkenlik göstermekte, özellikle yaz aylarında 250,000 kişiye ulaşmaktadır.

Bazı köylerinde yaşlı insanların ana dili, pomakça yada benzeri diyalekt`ten slavca dır. Örneğin, Mavros (Çamlıca), Grabuna (Bahçeköy), Todoriç(Orhaniye) isimleri ile anılan köyler, bugün müslüman oldukları için türkçe konuşmaktadırlar.

Keşan Marmara Bölgesi`nin Trakya bölümündedir. Yörede Akdeniz ikliminin Marmara`ya özgü iklim şekli hüküm sürer. Yüzölçümü 1087 km2 olan Keşan`ın denizden yüksekliği 100 m.dir. En yüksek noktası ise 371 metre ile Hızırilyas (Hıdrellez) tepedir. Yıllık yağış miktarı 550-600 mm. olup, mevsimlere göre dağılımı Kış: %38, Sonbahar: %27, İlkbahar; %22 ve Yaz: %13`tür.

Toplu bir yerleşme alanı görülen Keşan`da Cumhuriyet döneminde ve özellikle son 20 yılda hızlı bir yapılaşma göze çarpar. Kooperatif ve özel kişilerin yapıları halen hızla devam etmektedir. Bu hızlı gelişmeye sosyal yaşam da ayak uydurmuştur. Keşan`da her gün, özellikle haftalık pazarı olan cumartesi günü çok canlı bir günlük yaşam görülmektedir. Bu hareket Keşan`da sosyo-ekonomik hayatı da olumlu yönden etkilemektedir.

Saros sahil şeridi ve burada yer alan Erikli, Mecidiye, Yayla, Gökçetepe, Sazlıdere gibi sayfiye yerleri deniz, orman ve piknik tipi yaz turizmi merkezleridir. Temiz denizi ve yakınlığı Keşan`ı yaz turizminin ilgi odağı haline dönüştürmüştür. Uzun yıllar önce yerli ve yabancı balıkadamlar tarafından keşfedilen ve Orfoz balığıyla ünlenen Saros Körfezi amatör balıkçılar için de bulunmaz cennetlerden birisidir. Saros Körfezinde 144 çeşit balık, 170 çeşit sualtı canlısı vardır. Körfez ``otoepürasyon`` denilen dünyanın kendi kendini temizleyebilen iki körfezinden biridir. Bunun yanısıra dalış turizmi (scuba diving), doğa yürüyüşü (trekking) tarzı turizm etkinlikleri için elverişlidir. Gökçetepe ve Danişment sahillerinde Orman Bakanlığı-Milli Parklar`a bağlı günübirlik ve yataklı dinlenme tesisleri vardır.

Siyasi Yaşam ve Sivil Toplum

  • Keşan`da ilçe teşkilatı bulunan siyasi partiler: CHP,AKP,DYP,MHP,SP,ODP,DSP,ANAP,BTP,GP,İP


Dernekler
  • Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği * DOÇEK
  • Genç İşadamları ve Girişimciler Derneği
  • Keşan ve Çevresini Güzelleştirme
  • Keşan Atatürkçü Düşünce Derneği * ADD Keşan
  • Keşan Halkevi
  • Özürlüler Derneği


Eğitim, Kültür ve Medya

Keşan Meslek Yüksek Okulu ile çevresinin kendisine olan bağının daha da arttığı gözlenen ilçe, 7 Lise, merkezde 13, belde ve köylerde 20 olmak üzere toplam 33 İlköğretim Okulu ile yörenin eğitim ve öğretim alanında önemli bir merkezini oluşturmaktadır.

Keşan`da ayrıca bir halk kütüphanesi, dört özel dershane, üç özel sürücü kursu, Halk Eğitim Merkezi, Çıraklık Eğitim Merkezi gibi kuruluşlar da ilçe eğitim ve öğretiminin diğer önemli unsurlarıdır.

Keşan`da kitle iletişim faaliyetleri ikisi günlük (Önder ve MedyaKeşan) ikisi haftalık (Halkın Sesi, Saros) olmak üzere 4 ayrı gazete ve bir radyo (Keşan FM) ile sürdürülmektedir. Ayrıca çeşitli okul ve derneklerin kimisi düzenli, kimisi düzensiz olarak çeşitli periyodlarda yayımlanan yayın organları da bulunmaktadır. Son yıllarda ilçeye ve bölgeye yönelik yayın yapan haber/yorum web siteleri kurulmustur.Bunlardan bazılari: Her yıl Ağustos ayı sonlarında Keşan Kültür ve Turizm Festivali gerçekleştirilmektedir.

Ticaret ve Sanayi

Geniş bir hinterlandın sağlık merkezi olduğu gibi ticaret ve turizm merkezi de olan Keşan Vergi Dairesine kayıtlı:

25 adet Anonim, 372 adet Limited, 13 adet ticari kooperatif ve diğer türde 1 adet olmak üzere 411 şirket bulunmaktadır.

1589 ticari kazanç, 105 zirai kazanç, 138 serbest meslek ve diğer mesleklerde 385 olmak üzere gerçek usulde 2226; 2107 basit usulde ticaret, 11`i serbest meslek olmak üzere basit usulde 2118, toplam 4364 Gelir Vergisi mükellefi, 411 adet de Kurumlar Vergisi mükellefi vardır.

Yukarıdaki bilgiler ışığında genel vergi durumuna bakıldığında, 1996 yılında 934 milyar olan toplam vergi tahakkuku 1997 yılı sonu itinariyle 2 trilyon lirayı bulmakta ve yine alınan bilgilere göre, vergi tahsilatının da 1997 yılı itibariyle %90`larda seyrettiği görülmektedir.

Keşan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği üyesi 44 köyden 29 köye süt üretimini, kaliteyi ve pazar payını arttırmak amacıyla Yunan vatandaşı da gelmektedir. Kurulan pazar nedeni ile ilçe merkezi nüfusu cumartesi günleri 100.000`e ulaşmaktadır. Ticari hayatın bir başka göstergesi olan borsa işlemleri Keşan Ticaret Borsa`sında yine özellikle tarım ve hayvancılık ürünleri üzerinde seyretmektedir.

Un (5), yağ (1), çeltik (5), yem (1), süt (2), hazır çorba (1) fabrikaları dışında 11 adet süt işleme tesisi, 23 adet fırın ve 16 adet imalathane ve 3 adet hazır giyim fabrikası, 3 adet hazır beton üretim tesisi, 14 adet kömür 3 adet taş ocağı ve küçük sanayi sitesinde 30 farklı iş kolunda faaliyet gösteren küçük çaplı sanayi kuruluşları mevcuttur.

Sağlık

Keşan` ın merkez, belde ve köyler nüfusunun 77.576 olmasına karşın, sağlık hizmeti verilen nüfus sayısının bu nüfustan çok daha fazla oluşu dikkat çekmektedir. Bu sayı, mevsim özelliklerine bağlı olarak değişkenlik göstermekte, özellikle yaz aylarında 250 bine ulaşmaktadır. 1 tane 100 yataklı Devlet Hastanesi, 1 Özel Hastane (Özel Keşan Vatan Hastanesi), 1 Tıp Merkezi (Özel Keşan Tıp Merkezi), 10 Sağlık Ocağı, 1 Verem Savaş Dispanseri, 1 Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, 27 tane Sağlık Evi ile 1 Sosyal Sigortalar Kurumu Dispanseri mevcuttur. Keşan` da 30 Eczane, 40 Özel Tabib Muayenehanesi, 16 Diş Hekimi, 2 Özel Biyokimya Laboratuvarı, 2 Özel Radyoloji Laboratuvarı bulunmaktadır. Trakya` da diyaliz merkezi bulunan tek ilçe hastanesi Keşan Devlet Hastanesi` dir. Devlet Hastanesi` nde ayrıca bir de helikopter pisti bulunmaktadır.

Kaynak: www.add-kesan.com

Tarım

Keşan merkez ve köylerinde ekilebilir tarım arazisi miktarı 52.264 hektardır. Bunun 7.874 hektarı ekilebilir sulu arazi, 44.390 hektarı ise ekilebilir kuru arazidir. Ayrıca 43.000 hektar orman, 115.900 dekar mera ve 19.160 dekar da tarım dışı arazi bulunmaktadır. Tarımsal sulama için 2 baraj ve 12 göletten yararlanılmaktadır. Ekilebilir ürünlerin başında buğday, ayçiçeği ve arpa gelmektedir.

Kesan ile ilgili linkler}

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Keşan
3 hafta önce

Keşan Edirne'nin bir ilçesidir. Türkiye Trakyası'nın Çorlu, Tekirdağ, Çerkezköy, Edirne ve Lüleburgaz'dan sonra en büyük 6. yerleşim bölgesidir. Kuzeyde...

Keşan, Keşan
Maltepe, Keşan
3 yıl önce

ilçe merkezine 13 km uzaklıktadır. Köy Keşan'ın kuzeyinde ve / Devlet/uluslararası Edirne-Çanakkale (Uzunköprü-Keşan) yolu üzerindedir. ^ "Maltepe, Turkey...

Maltepe, Keşan, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2006, 2007, Akhoca, Keşan, Akçeşme, Keşan
Bahçeköy, Keşan
2 yıl önce

merkezine 119 km, Keşan ilçe merkezine 9 km uzaklıktadır. Köy, Keşan'ın güneyinde ve / Devlet/uluslararası Edirne-Çanakkale (Keşan- Gelibolu) yolu kenarındadır...

Bahçeköy, Keşan, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akhoca, Keşan, Akçeşme, Keşan
Kozköy, Keşan
3 yıl önce

Karidia ismi kullanılmıştır. Köy, Edirne il merkezine 133 km, Keşan ilçe merkezine 23 km uzaklıktadır. Köy Keşan'ın kuzeyinde, Altınyazı Baraj Gölü kenarında...

Kozköy, Keşan, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akhoca, Keşan, Akçeşme, Keşan
Karahisar, Keşan
3 yıl önce

Karahisar, Edirne ilinin Keşan ilçesine bağlı bir köydür. Köy, 1904'den beri aynı adı taşımaktadır. Köy, Edirne il merkezine 123 km, Keşan ilçe merkezine...

Karahisar, Keşan, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akhoca, Keşan, Akçeşme, Keşan
Dişbudak, Keşan
3 yıl önce

Dişbudak, Edirne ilinin Keşan ilçesine bağlı bir köydür. Köy, 1928'den beri aynı adı taşımaktadır. Köy, Edirne il merkezine 125 km, Keşan ilçe merkezine...

Dişbudak, Keşan, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akhoca, Keşan, Akçeşme, Keşan
Barağı, Keşan
3 yıl önce

geçmektedir. Köy, Edirne il merkezine 132 km, Keşan ilçe merkezine 22 km uzaklıktadır. Köy, Keşan'ın güneybatısında ve numaralı Enez-Keşan il yolu üzerindedir...

Barağı, Keşan, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akhoca, Keşan, Akçeşme, Keşan
Büyükdoğanca, Keşan
3 yıl önce

olarak geçmektedir. Köy, Edirne il merkezine 121 km, Keşan ilçe merkezine 11 km uzaklıktadır. Köy, Keşan'ın güneyinde ve numaralı Keşan-Mecidiye köyü, il yolu...

Büyükdoğanca, Keşan, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akhoca, Keşan, Akçeşme, Keşan