Keşideci

Çek veya poliçeyi, düzenleyerek ve imza ederek, muhataba ya da lehdara yapılacak ödeme için, ödeme emri veren gerçek ya da tüzel kişi.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Keşideci ilgili konular

 • çek

  Bir kişinin bir banka üzerinde bulunan alacağının tümünü ya da belirli bir bölümünü diğer bir kişiye ödetmek amacıyla düzenlediği be
 • Hamil

  Kıymetli evrakı (çek, bono, poliçe, konşimento, varant, makbuz senedi, hisse senedi, tahviller vb.) kanunlara uygun olarak elinde bulunduran, ta
 • Tüzel

  Tüzel kişi, hukuk bakımından birçok kişinin veya malın topluluğundan doğan ve tek bir kişi sayılan varlık. Hukuki düzenlemeler bakımınd
 • Aval

  Aval, üçüncü kişinin ya da Poliçede imzası bulunanlardan birinin müteselsil sorumluluk hükümlerine göre senet bedelini üstlenmesi. Aval, T
 • Keşide

  Bir çek veya bir poliçenin düzenlenerek imza edilmesi ve ödeme emri niteliğindeki bu çek ya da poliçenin muhataba ibraz edilmek üzere lehdara
 • Poliçe

  Bir alacaklının kendisine borçlu bulunan kimseye, belli bir tarihte belli bir meblağı (para tutarını) üçüncü bir kişiye (veya bunun havale
 • Keşideci

  Çek veya poliçeyi, düzenleyerek ve imza ederek, muhataba ya da lehdara yapılacak ödeme için, ödeme emri veren gerçek ya da tüzel kişi.
 • Kıymetli evrak

  Kıymetli Evrak Piyasada tedavül eden ve üzerinde bir hak ve değer taşıyan belgeler. Hamiline yazılı emre ve nama yazılı kıymetli evrakta, m
 • Poliçe (senet)

  Türk Ticaret Kanunu’nun esas olarak düzenlediği kambiyo senedi poliçedir (TTK.m.583-687). Bu itibarla bazı istisnalar olmakla birlikte poliçed
 • Vadeli alacak

  Vadeli alacak, ticari ilişkilerde alacaklının, borçlunun ödemeyi belirli bir süre sonra yerine getireceği durumlarda yararlanacağı, sözleşm