KEFENSIZ (türkçe) anlamı
1. 1 . Kefene sarılmamış:
2. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme
3. tanı
4. / Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.- M. A. Ersoy.
5. 2 . zarfKefene sarılmadan:
6. Kefensiz gömülmüş.-
KEFENSIZ (türkçe) anlamı
7. kefene sarılmamış.kefene sarılmadan.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kefen

Kefen Ölen kimseye sarılan bez parçaları. Kefen, İslamiyette genellikle beyaz kumaştan ve erkekler için üç, kadınlar için beş parça olarak yapılır. Kefensiz cenaze gömülmez. Şehitler öldükleri zaman bu şekilde kefenlenmezler, üzerlerindeki zırh, silah, palto, ayakkabı gibi ...

Çanakkale Tarihi Eserler Ve Turistik Bilgiler

Çanakkale tabiî güzelliklerle, târihî zenginliklerin kucaklaştığı bir ildir. Her köşesi târih doludur. Arkeolojik eserlerin yanında, yemyeşil tepeler, masmavi bir deniz ve tertemiz sahilleri ile turizme çok müsaittir.

İstiklal Marşı

İstiklal Marşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin millî marşıdır. Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan bu eser, 12 Mart 1921'de Birinci TBMM tarafından İstiklal Marşı olarak kabul edilmiştir.

İstiklal Marşının Ilk Defa Okunuşu Ve Kabulü

Saruhan Mebusu Reşat Bey'in, Celse Sonunda Karesi Mebusu Abdülgafur Efendi Tarafından Bir Dua İrat Edilmesine Dair Takriri:REİS - Yeni bir takrir var, Saruhan Mebusu Reşat Bey'indir. (Bu mübarek meclisimizin içtimai nihayetinde Abdülgafur Efendi tarafindan bir dua irat buyurulmasını arz ...

Liste - Atasözleri

Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz.Abdalın arkadaşlığı yol görününcüye kadardır.Aca dokuz yorgan örtmüşler,yine uyuyamamış.

İstiklal Marşı'nın önemi

Cephelerde kazanılan mücadelenin verdiği bağımsızlık muştusunun insan ruhuna aksiyle İstiklâl Marşımız tezahür etmiştir. Elbetteki zorlu mücadelenin şiirsel ifadeyle destanlaştırılması büyük bir zorluk ve sorumluluk gerektiriyordu. Yani milletimizin düşmana karşı yek ...

İstiklal Marşı Ve Açıklaması

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;O benimdir, o benim, milletimindir ancak.Mehmet Akif, Türk milletine cesaret ve tahammül aşılamak için ve onda bulunan duyguları harekete geçirmek ...