KEKRE (türkçe) anlamı
1. t Ekşi
2. acımtırak
KEKRE (türkçe) anlamı
3. tadı acımtırak
4. ekşimsi ve buruk olan.
KEKRE (türkçe) ingilizcesi
1. astringent
2. acrid
3. pungent
KEKRE (türkçe) fransızcası
1. âcre
2. acerbe
3. âpre
4. revêche
5. rêche
KEKRE (türkçe) almancası
1. streng