kelam

Birtakım kanıtlara başvurarak, temel dini hükümleri açıklayan, sistemleştiren ve savunan; İslam inancının ilkelerini akıl te­meline oturtmayı, açıklamayı amaçlayan di­siplin.

Kelam

Birtakım kanıtlara başvurarak, temel dini hükümleri açıklayan, sistemleştiren ve savunan; İslam inancının ilkelerini akıl te­meline oturtmayı, açıklamayı amaçlayan di­siplin.

Dinde geçen temel kavramları konu alan, İslam mezheplerinin kurucularını ve dogma­larını, felsefi okulların görüşlerini, paganiz­mi ve metafizik problemleri inceleyen disip­lin olarak kelam, Allah’ın özünden ve sıfatlarından, peygamberlikle ilgili konular­dan, varlıkların hallerinden, başlangıç ve sonlarından söz eder. Kesin birtakım kanıt­lar ortaya koyarak ve bu arada karşıt görüş­tekilerin itiraz ve kuşkularını gidererek, dini inançları temellendirmeye ve kanıtlamaya çalışır.

Materyalist görüşler, Hıristiyanlık  ve İslam inançlarından birini ya da hepsini birden red­deden görüşler karşısında. İslamiyetin savun­masını yapma amacının bir parçası olarak or­taya çıkmış olan dini-felsefi disiplin olarak kelamın kaynağında Kuran ve hadisler vardır. Hicretin ilk yüzyılının sonlarına doğru ortaya çıkan kelam, itikat, tevhid, Tanrı’nın sıfatları, kaza ve kader, ahiret, ruhun ölümsüzlüğü, ölümden sonra diriliş gibi konuları işlemiştir. Zamanla İslam görüşlerini savunmayı ana ilke edinen kelam, Kuranın ayetlerine anlam vermek, O’nu anlamak, temellendirmek, her türlü İslam dışı inançla mücadele etmek ve İslamla ilgili arılaşmazlıkları çözmek amacı gütmüştür. Yaratılanı yaratanı göstermesi ba­kımından ele alan kelam, Tanrı’nın özünü ve niteliklerini, yaratan-yaratılan ilişkisini de inceler.

kelam

1 . Söz:
"Mecliste arif ol kelamı dinle / El iki söylerse sen birin söyle."- Karacaoğlan.
2 . Söyleyiş biçimi, söyleme.
3 . din b. (***)Tanrı'nın varlığını ve İslam dininin doğruluğunu konu edinen bilim.

kelam

söz. söyleyiş biçimi, söyleme. tanrı'nın varlığını ve ıslam dininin doğruluğunu konu edinen bilim.

kelam

Türkçe kelam kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. speech, talk, short conversation, unit of language with meaning

kelam

Türkçe kelam kelimesinin Fransızca karşılığı.
le verbe, logos [le], langue [la]

kelam

Türkçe kelam kelimesinin Almanca karşılığı.
Rede

İlgili konuları ara

Yanıtlar