kelam

Birtakım kanıtlara başvurarak, temel dini hükümleri açıklayan, sistemleştiren ve savunan; İslam inancının ilkelerini akıl te­meline oturtmayı, açıklamayı amaçlayan di­siplin.

KELAM (türkçe) anlamı
1. 1 . Söz:
2. Mecliste arif ol kelamı dinle / El iki söylerse sen birin söyle.- Karacaoğlan.
3. 2 . Söyleyiş biçimi
4. söyleme
5. 3 . din b. (***)Tanrı'nın varlığını ve İslam dininin doğruluğunu konu edinen bilim.
KELAM (türkçe) anlamı
6. söz.söyleyiş biçimi
7. söyleme.tanrı'nın varlığını ve ıslam dininin doğruluğunu konu edinen bilim.
KELAM (türkçe) ingilizcesi
1. n. speech
2. talk
3. short conversation
4. unit of language with meaning,
KELAM (türkçe) fransızcası
1. le verbe
2. logos [le]
3. langue [la]
KELAM (türkçe) almancası
1. Rede

Kelam hakkında bilgiler

Birtakım kanıtlara başvurarak, temel dini hükümleri açıklayan, sistemleştiren ve savunan; İslam inancının ilkelerini akıl te­meline oturtmayı, açıklamayı amaçlayan di­siplin.

Dinde geçen temel kavramları konu alan, İslam mezheplerinin kurucularını ve dogma­larını, felsefi okulların görüşlerini, paganiz­mi ve metafizik problemleri inceleyen disip­lin olarak kelam, Allah’ın özünden ve sıfatlarından, peygamberlikle ilgili konular­dan, varlıkların hallerinden, başlangıç ve sonlarından söz eder. Kesin birtakım kanıt­lar ortaya koyarak ve bu arada karşıt görüş­tekilerin itiraz ve kuşkularını gidererek, dini inançları temellendirmeye ve kanıtlamaya çalışır.

Materyalist görüşler, Hıristiyanlık  ve İslam inançlarından birini ya da hepsini birden red­deden görüşler karşısında. İslamiyetin savun­masını yapma amacının bir parçası olarak or­taya çıkmış olan dini-felsefi disiplin olarak kelamın kaynağında Kuran ve hadisler vardır. Hicretin ilk yüzyılının sonlarına doğru ortaya çıkan kelam, itikat, tevhid, Tanrı’nın sıfatları, kaza ve kader, ahiret, ruhun ölümsüzlüğü, ölümden sonra diriliş gibi konuları işlemiştir. Zamanla İslam görüşlerini savunmayı ana ilke edinen kelam, Kuranın ayetlerine anlam vermek, O’nu anlamak, temellendirmek, her türlü İslam dışı inançla mücadele etmek ve İslamla ilgili arılaşmazlıkları çözmek amacı gütmüştür. Yaratılanı yaratanı göstermesi ba­kımından ele alan kelam, Tanrı’nın özünü ve niteliklerini, yaratan-yaratılan ilişkisini de inceler.

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kelam İlmi

Kelam İlmi din ilimlerinden iman ve itikat bilgilerini geniş olarak anlatan ilim. Kelam lügatte, ağızdan çıkan söze denir. Arapçada (Nahiv ilminde) kelam, mana ifade eden söz demektir. Kelamın terim manası ise, Kelime-i şehadet ve buna bağlı olan imanın altı şartını öğreten ve ...

İntizam-ı Kelam

İntizam-ı Kelam gerçek adıyla Sercan Şentürk, (d.12 Ağustos 1990), İstanbul,Üsküdar doğumlu Türk rap sanatçısı.

Ebul Kelam Azad

Ebul Kelam Muhiddin Azad (Urdu: مولانا ابوالکلام محی الدین احمد آزاد, Bengali: আবুল কালাম মুহিয়ুদ্দিন আহমেদ আজাদ) (11 Kasım 1888 – 22 Şubat 1958) Hintli bir Müslüman bilgin ve Hint bağımsızlık ...

İlm-i Kelam

Kelâm (Arapça: الكلام); İslam dininin inanç/akaid konularını irdeleyen ve tarihsel olarak bu çerçevede gelişen dini-felsefi kuram ve teorilerle ilgilenen ilim dalına İlm-î Kelâm denir. Bu anlamda kelâm imanla ilgili sorulara aklî deliller kullanarak izâh ve ispat getirme ...

Şerhu Tevaliil-envar Fî Ilmil-kelam

Mesâlikü’l-kelâm fî mesâili’l-kelâm olarak da tanınan (Kâtip Çelebi, II, 1971) eser, kelâm ilmine dair Kadı Beyzâvî tarafından yazılan Tâvaliu’l-envâr’ın şerhidir