kelâm

Kelâm (Arapça: الكلام); İslam dininin inanç/akaid konularını irdeleyen ve tarihsel olarak bu çerçevede gelişen dini-felsefi kuram ve teorilerle ilgilenen ilim dalına İlm-î Kelâm denir. Bu anlamda kelâm imanla ilgili sorulara aklî deliller kullanarak izâh ve ispat getirme amacıyla geliştirilen teolojik felsefenin adıdır.

KELÂM (türkçe) anlamı
1. Söz. Bir mânayı ifâde eden
2. bir maksadı anlatan ifâde.
3. Allah'a mahsus bir sıfat.
4. Fık: Allah (C.C.) Kelâm sıfatını da hâizdir. Onun kelâmı harften ve savttan (sesden) münezzehtir
5. ezelidir
6. ebedidir
7. Ist: Hikmet ve mantık esaslarıyla Allah'ın (C.C.) varlığı
8. birliği
9. İslâmiyetin doğruluğu ve hakkaniyetinden bahseden ilim. (Bak: İlm-i kelâm ve Kelâmullâh)

Kelâm hakkında detaylı bilgi

kelam ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Kelam

İlgili Konu Başlıkları Tümü

M. Şerafeddin Yaltkaya

Türkiye Cumhuriyetinin 2. Diyanet İşleri Başkanı olan Ord. Prof.

Abdülhakîm Arvâsî

Abdülhakîm Arvâsî (1865 - 1943) Sünnî, İslam âlimidir.

İslâm Felsefesi

İslam felsefesini, İslami felsefe ve İslam dunyasında gelişen felsefi akımlar olarak iki grupta değerlendirmek mümkündür.

Kel Mahmut

Kel Mahmut, Mahmut Hoca ya da Mahmut Alnıgeniş, Rıfat Ilgaz tarafından yazılmış olan Hababam Sınıfı romanlarında , oyunlarında ve bu eserlerden uyarlanan filmlerde sınıfın bulunduğu okulun, yaşlı disiplinli ama aynı zamanda iyi kalpli müdür muavini ve tarih öğretmenidir. ...

Hakîm (din)

Hakîm (Arapça الحكيم), İslam'da bir kavram olan ve Kur'an'da geçen Allah'ın 99 adından biridir.

Kel Dağı

Kel Dağı, Türkiye'nin Hatay iline bağlı Yayladağı ilçesinde bulunan ve faal olmayan volkanik dağ. Antik adı Silpiyus Dağı olup, yerel halk tarafından Cebel-i Akra olarak da bilinir.

Kel Kartal

Kel kartal (''Haliaeetus leucocephalus'') Kuzey Amerika kıtasında bulunan ve ABD'de en çok tanınmış kuş ve simgedir. Ak başlı kartal ya da Beyaz başlı kartal adlarıyla da bilinir. Bu deniz kartalının tanımlanmış 2 alt-türü vardır ve Beyaz kuyruklu kartal ile beraber bu türü ...

Hakîm (İslam)

Hakîm (Arapça الحكيم), İslam'da bir kavram olan ve Kur'an'da geçen Allah'ın 99 adından biridir.

Mîr Takî Mîr

Mîr Takî Mîr

Logos

Logos sözcüğü Yunanca’da us ile kavrama anlamındadır. Ve duyguları kavrama anlamındaki pathos sözcüğü karşılığında kullanır. Kah anlamıyla ilgili olarak us ve bu usa dayanan söz, yasa, düzen, bilgi anlamlarını dile getirir.

Süleyman Uludağ

1940 yılında Amasya'nın Akyazı köyünde doğan Süleyman Uludağ, ilkokulu köyünde, İmam-Hatip Okulu'nu Çorum'da, Yüksek İslâm Enstitüsü'nü de İstanbul'da tamamladıktan sonra üç yıl Kastamonu İmam-Hatip Okulu'nda görev yaptı. 1970'te göreve başladığı Kayseri Yüksek ...