Keldaniler

Kısaca: Keldaniler; Bir Hristiyan mezhebi.Efes Konsili`nden sonra bağımsız bir diofizit kilise kuran Nasturiler Hindistan ve Ortadoğu`da yayılırlar.1304 yılında Nasturilerin bazıları Katolikliği benimser ve Papa`nın otoritesini kabul ederler yeni kurulan bu kiliseye Keldani kilisesi adı verilir ve bu tarihten sonra katolikliği benimseyen Nasturiler`e Keldani adı verilir. ...devamı ☟

Keldaniler
Keldaniler

}

Keldaniler; Bir Hristiyan mezhebi.

Efes Konsili`nden sonra bağımsız bir diofizit kilise kuran Nasturiler Hindistan ve Ortadoğu`da yayılırlar.

1304 yılında Nasturilerin bazıları Katolikliği benimser ve Papa`nın otoritesini kabul ederler yeni kurulan bu kiliseye Keldani kilisesi adı verilir ve bu tarihten sonra katolikliği benimseyen Nasturiler`e Keldani adı verilir.

Keldaniler Papa`nın otoritesini kabul etmekle beraber kendi inanç sistemlerini korumuşlardır ve ayinlerini kendi dilleri Süryanicede yaparlar. Günümüzde ayinin bazı bölümleri Arapça olarak da yapılmaktadır.

Günümüzde Patriklik Merkezi Irak Bağdatdır. Patrikleri Mar Emanuel III Delly`dir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Keldaniler Resimleri

Van Vilayeti
4 yıl önce

sancakları, kazaları ve nahiyeleri : Van İsyanı (1915) Keldaniler Nasturiler Doğu Asur Kilisesi Keldani Katolik Kilisesi ^ a b Google Kitaplar'da Geographical...

Takhsa
4 yıl önce

Takhsa d amada, Burakha, Kahnayta, Anida, Takhsa d Syamida, Taksha d Housaya1 Kadir Albayrak, Keldaniler ve Nasturiler, Vadi Y., Ankara 1997, s. 153....

Takhsa, Keldaniler, Kadir Albayrak, Evharistiya, Anaphora
Süryanice
7 ay önce

Keldanicesi (ܟܠܕܝܐ Kaldaya): Doğu Kilisesi'nden kopmuş katolik Asurlar (Keldaniler) tarafından kullanılan çağdaş Doğu Asurca lehçesidir. İran, Irak, Türkiye...

Süryanice, Akadca, Almanca, Aramice, Asuri, Azerbaycan, Bizans, Diofizit, Ermenistan, Fransızca, Gürcistan
Keldani Katolik Kilisesi
7 ay önce

bağlı olan Doğu kökenli kiliselerden bir tanesidir. Doğu Asur Kilisesi Keldaniler Mar Benyamin Şimun XXI Qudşanis köyü / Patrikhane Chaldean Catholic Church...

Aramice
7 ay önce

olarak da bilinir) ve daha sonra bunlardan ayrılık Katolikliği benimseyen Keldaniler oluşturur. Nesturiler Doğu Aramicesi'ni Çin'e kadar taşımışlar ve yaymışlardır...

Aramice, Asuri, Azerbaycan, Dil, Dil aileleri, Diofizit, Ermenistan, Gemara, Gürcistan, ISO 639, Irak
Haseke
4 yıl önce

gruplar arasında Kürtler, Mihellemiler Hristiyan olan Asuriler, Süryaniler, Keldaniler, Nesturiler ve farklı kökenlere sahip milletler de bulunmaktadır. Habur...

Aramiler
7 ay önce

zamanla Babil'den Filistin'e kadar uzanan sahra bölgesi, Kitabı Mukaddes'in Keldaniler adını verdiği Arami kabilelerin eline geçti. Batıdaki Arami krallıkları...

Asurlular
7 ay önce

ölümünü izleyen dönemin olayları karanlıkta kalmıştır. Asur Krallığı, Babil-Keldaniler, Medler, İskitler ve Kimmerlerin ülkeye yaptığı akınlar sonucunda iyice...

Asurlular, Akkad dili, Anadolu, Asur, Asur Kralları, Asurbanipal, Asuroloji, Babil, Babil Kralları, Dicle, Dil