Kelkit Vadisi

Kısaca: Giresun dağlarının güney yamaçlarından başlayan vadi, Canik ve Giresun Dağları ile Otlukbeli ve Köse Dağları arasında batı yönünde uzanmaktadır. Suşehri ...devamı ☟

Giresun dağlarının güney yamaçlarından başlayan vadi, Canik ve Giresun Dağları ile Otlukbeli ve Köse Dağları arasında batı yönünde uzanmaktadır. Suşehri yakınından il topraklarına girmektedir. Kimi yerlerde Sivas-Tokat sınırını oluşturarak uzanan vadi Koyulhisar’dan sonra, il alanı dışına çıkmaktadır. Kelkit Vadisi, Sivas topraklarında biraz genişlemektedir. Ama yine de geniş ovalar oluşturmaz. Vadide Karadeniz ikliminin etkileri görülebilmektedir. Tarım yapılan alüvyal toprakların azlığına karşın vadide çok çeşitli ürünler yetişebilmektedir. Verim hayli yüksektir.

Eli - 4 yıl önce

Tarih bölümü tez öğrencisiyim kelkit vadisinin sınırlarını tam anlamıyla ihtiva eden bir kaynak ariyorum


Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kelkit
1 yıl önce

Horançor Vadisi ve Koşmaşat Vadisi bulunmaktadır. Kelkit Çayı, Çimen Dağları'ndan çıkan ve Yeşilırmak’ı besleyen en büyük koldur. Kelkit’te Sıtma Pınarı...

Kelkit Çayı
1 yıl önce

Çamlıgöze Barajı 32 MW, Koçak HES 25 MW, Yakınca HES 19 MW. Kelkit çayını derin ve çizgisel vadisi kütle hareketleri açısından etkin bir alan oluşturmaktadır...

Kızıltaş, Dereli
4 yıl önce

eski yerleşim yerleri arasındadır 12. yüzyılda Horasan'dan kalkarak Kelkit vadisi boyunca gelen Oğuz Çepni Türklerinin yerleşim alanı içinde yer alır...

Kızıltaş, Dereli, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Alucra, Giresun, Asfalt
Karayaka, Erbaa
1 yıl önce

bir kasaba. Tokat'ın Erbaa ilçesinin kuzeyinde, Karınca Dağları'nın Kelkit Vadisi'ne bakan yamacında kurulmuştur. Bulunan antik dönem kalıntılarından kasabanın...

Karayaka, Erbaa, 1068, 1473, 1892, Erbaa, Taslak, Tokat, Karınca Dağları, Kelkit Vadisi
Giresun Dağları
1 yıl önce

Aksu gibi akarsularla yarılan bir yamaçla yavaş yavaş iner. Güneyde Kelkit Vadisi'nde Suşehri, Koyulhisar ve Şebinkarahisar'a bakan yamaçları daha diktir...

Giresun Dağları, Batı, Dağ, Doğu, Gümüşhane, Karadeniz, Kuzey Anadolu Dağları, Taslak, Karagöl Yaylası, Alucra Dağları, Canik Dağları
1939 Erzincan Depremi
1 yıl önce

20 km olan depremin etkilediği alan doğuda Erzincan Ovası'ndan batıda Kelkit Vadisi'ne kadar uzanır. Hasara uğramış bölgelerin uzunluğu 400 km(Erzincan’ın...

Yenice, Çamoluk
1 yıl önce

almaktadır. Rakımı ortalama 850–1200 metre arası olup Kelkit Çayı Vadisi'nde yer almaktadır. Kelkit Çayı, beldenin içerisinden geçmektedir. Yenice Beldesi...

Şahinli, Niksar
4 yıl önce

uğramıştır. 1965'li yıllardan itibaren kurutma kanallarının açılması, Kelkit Vadisi'nin ıslahı; Niksar Ovası'ndaki arazilerin tarıma elverişli hale gelmesini...

Şahinli, Niksar, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akgüney, Niksar, Akıncı, Niksar