Kemal, bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik...

KEMAL (türkçe) anlamı
1. Kâmillik
2. olgunluk. Olgunlaşma. Erginlik. Bütün güzel sıfatlarla muttasıf olmak. Fazilet.
3. Değer
4. baha
5. Fazlalık
6. Sıdk ile yapılan güzel iş.
KEMAL (türkçe) anlamı
7. bilgi ve erdem bakımından olgunluk
8. yetkinlik
9. erginlik
10. eksiksizlik
en yüksek değer.
KEMAL (türkçe) anlamı
11. 1 . Bilgi ve erdem bakımından olgunluk
12. yetkinlik
13. erginlik
14. eksiksizlik
15. 2 . En yüksek değer:
16. Tozu kaldı ise bir paket al
17. saçak tütün iç. Bunun kemali altmış para!- M. Ş. Esendal.
18. Atasözü
19. deyim ve birleşik fiiller
kemale ermek (veya gelmek veya kemal bulmak)
KEMAL (türkçe) anlamı
20. (Arapça) Erkek ismi 1. Olgunluk
21. yetkinlik
22. tamlık
23. eksiksizlik. 2. En yüksek değer
24. mükemmellik
25. değer baha. 3. Bilgi
26. fazilet
1. n. family name
2. Yasar Kemal (born 1923)
3. Turkish author
n. ripeness,
KEMAL (türkçe) ingilizcesi
4. [Kemal]n. family name
5. Yasar Kemal (born 1923)
6. Turkish author
7. n. ripeness,
kemal (ingilizce) fransızcası
1. n. Kemal
2. nom de famille
3. Yassar Kemal (né en 1923)
4. écrivain germanique d'origine turque
KEMAL (türkçe) almancası
1. die Volkommenheit
kemal (ingilizce) italyancası
1. s. Yasser Kemal (1923) scrittore turco
kemal (ingilizce) ispanyolcası
1. s. Yasser Kemal (nacido en 1923)
2. escritor alemán de origen turco
3. Mustafá político turco (1881-1917)
kemal (ingilizce) portekizcesi
1. s. Kemal
2. sobrenome
3. Yasar Kemal (nascido em 1923)
4. escritor turco
kemal (ingilizce) flemenkcesi
1. zn. Yasser Kemal (in 1923 geboren)
2. Duits schrijver in Turkije geboren

Kemal hakkında bilgiler

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Namık Kemal

Tanzimat edebiyatının meşhur gazeteci, siyâsetçi, şâir ve yazarı. 21 Aralık 1840’ta Tekirdağ’da doğdu. 1889’da mutasarrıflık yaptığı Sakız Adasında öldü. Bolayır’a gömüldü. Yenişehirli Mustafa Âsım Beyin oğlu, Râtib bin Osman Paşanın torunudur. Anası Fatma ...

Yaşar Kemal

Asıl adı Kemal Sadık Göğçeli olan Yaşar Kemal Kadirli Cumhuriyet İlkokulu’ndan sonra girdiği Adana Birinci Ortaokulu’ndaki öğrenimini son sınıftayken bırakan Yaşar Kemal inşaatlarda denetçilik, çiftlik katipliği, pirinç tarlalarında bekçilik, batoz ırgatlığı, ...

Kemal Tahir

Asıl ismi İsmail Kemalettin Demir. 15 Nisan 1910'da İstanbul'da doğdu. Deniz subayı olan babası Sultan II. Abdulhamid'in yaverlerindendi. İlkokulu muhtelif okullarda, rüştiyeyi Kasımpaşa'daki Cezayirli Hasan Paşa Rüştiyesi'nde okudu. Galatasaray Lisesi'nde iken öğrenimini yarım ...

Ali Kemal

Gazeteci, yazar, eğitimci ve siyaset adamı. 1889 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul'da Mülkiye Mektebi'ne girdi. Dört yıllık dönemin son yılında buradan ayrılarak, Fransızca'sını ilerletmek amacıyla 1886'da Paris'e gitti. Ertesi yıl, Fransa'dan Cenevre'ye geçti ve İstanbul'a ...

Kemal Yavuz

Emekli Orgeneral Kemal Yavuz 1934 İstanbul doğumludur. İlk ve orta tahsilinden sonra 1948'de Bursa Askeri Lisesi'ne girmiştir. 1953'te Kara Harp Okulu'ndan, 1967'de Kara Harp Akademisi'nden ve 1969'da Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun olmuştur. Muhtelif karargahlardaki kurmay ...

Orhan Kemal

Cumhûriyet dönemi hikâye ve roman yazarı. Asıl adı Mehmed Raşid Öğütçü’dür. 1914’te Adana’nın Ceyhan kazâsında doğdu. Babası birinci dönem Kastamonu milletvekili olan avukat Abdülkadir Kemali Bey, annesi emekli öğretmen Azime Hanımdır. Babasının siyâsî sebeplerle ...

Yahya Kemal Beyatlı

Yahya Kemal Beyatlı (2 Aralık 1884 - 1 Kasım 1958), Türk şair ve yazar. 1884 Üsküp'te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmed Agâh'tır. İlköğrenimini Üsküp'te gördü. İstanbul Vefa Lisesi mezunudur. Başlangıçta Sultan II. Abdülhamit yönetimine karşı muhaliflerin safında yer alarak ...