Kemaleddin İbnü'l-Hümam

Kemaleddin İbnü'l-hümam, 1388 yılında İskenderiye'de dünyaya geldi. Babası Abdülvahid, Kahire'ye gitmeden önce Sivas kadılığı yaptı. Kahire'ye

Kemaleddin İbnü'l-hümam, 1388 yılında İskenderiye'de dünyaya geldi. Babası Abdülvahid, Kahire'ye gitmeden önce Sivas kadılığı yaptı. Kahire'ye yerleştikten sonra İskenderiye kadılığına atanan Abdülvahid, Maliki mezhebi kadısının kızıyla evlendi. İbn'ül-hümam işte bu evlilikten dünyaya geldi. Önemli alimlerden ders alan İbnü'l-hümam başta fıkıh, mantık, edebiyat, tesfır, kelam ve musiki olmak üzere birçok ilim dalında kendisini geliştirdi. Arapça ve Farsçayı da iyi derecede bilen İbnü'l-hümam daha sonra birçok öğrenci yetiştirmiştir.

1467 yılının Ramazan ayında hayata gözlerini kapayan İbnü'l-hümam, Kahire'de defnedilmiştir.

En önemli eserleri şunlardır:
  • 1. Fethul-kadir li-acizi -fakır : Hanefi mezhebine ait ve El mergananı tarafından yazılan El-hidaye kitabını açıklayan kıymetli bir şerhtir.
  • 2. Et-tahrir : Usul-i fıkha dair olup Şafii ve Hanefi metotlarını ele alır
  • 3. El-müskayera : Akaid ile ilgili bir eserdir
  • 4. Fevatihu'l-efkar fi şerhi Raneati'l-envar
  • 5. Zadü'l-fakir: Namaza ait muhtasar bir eserdir
  • 6. Şerhu Bedi'un-nizam
  • 7. Kelimetani hafifetani: Hadis-i Şerifinin gramatik açıklaması

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.