Fatih devri ulemasından olup, 1374 yılında doğmuş ve 1445 yılında vefat etmiştir. Mensubiyeti itibariyle Sivas’lıdır. Dedesi Sivas’tan İstanbul

Kemaleddin İbn-i Hümam Es-Sivasi

Fatih devri ulemasından olup, 1374 yılında doğmuş ve 1445 yılında vefat etmiştir. Mensubiyeti itibariyle Sivas’lıdır. Dedesi Sivas’tan İstanbul yoluyla Mısır’a göç etmiştir. Tam ismi; Kemaleddin İbn-i Hümam El-İskenderi Es-Sivasi’dir. İlimdeki yüksek payesi sebebiyle sağlığında “Şeyh-uş Şuyuh” (şeyhlerin şeyhi) lakabıyla anılmış olup birçok eseri bulunmaktadır.

Yanıtlar