Prof. Dr. Kemalettin Köroğlu 1984`te İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü`nü bitirdi. Yüksek lisans tezini 1988`de, doktora tezini 1994`te tamamladı. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi`nde 1996`da yardımcı doçent, 2000 yılında doçent, 2006 yılında profesör oldu. 1981 yılından bu yana Doğu ve Güneydoğu Anadolu`da yapılmakta olan çok sayıda arkeolojik kazıya ve yüzey araştırmalarına katıldı. Urartu ve Assur krallıkları ile katıldığı kazı çalışmaları konusunda kitapları ve maka

Kemalettin Köroğlu

Prof. Dr. Kemalettin Köroğlu 1984`te İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü`nü bitirdi. Yüksek lisans tezini 1988`de, doktora tezini 1994`te tamamladı. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi`nde 1996`da yardımcı doçent, 2000 yılında doçent, 2006 yılında profesör oldu. 1981 yılından bu yana Doğu ve Güneydoğu Anadolu`da yapılmakta olan çok sayıda arkeolojik kazıya ve yüzey araştırmalarına katıldı. Urartu ve Assur krallıkları ile katıldığı kazı çalışmaları konusunda kitapları ve makaleleri vardır. Halen Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı`nı yürütmektedir.

Linkler

http://koroglukemalettin.googlepages.com/kemalettink%C3%B6ro%C4%9Flu biliminsanı-taslak

İlgili konuları ara

Yanıtlar