Kemalizm

Kemalizm, Atatürk'ün ortaya koyduğu eylemler ve belirttiği düşünceleri bir ideoloji olarak kendisi tarafından verilen bir isimdir.

Kemalizm

Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmakta ve devrimleri hazırlamakta gösterdiği temel prensipler, verilen ad. Bu prensipler, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin esasları olarak altıok işaretiyle temsil edilmektedir. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık devletçilik, laiklik, devrimcilik ilkelerini ifade eden altıok. 1924 tarihi Anayasamızda da yer almıştı. Fakat, Kemalizm altıok ta ilkelerinin temsilini bulmakta ise de, daha geniş anlamı ile, Türkiye'yi, bağımsız hür ve daha medeni kılma çabasının, bu çaba için gerekli fikir ve hareketlerin genel adı olarak kabul edilir.

Kemalizm

atatürkçülük.

Kemalizm

Atatürkçülük.

Kemalizm

Türkçe Kemalizm kelimesinin İngilizce karşılığı.
Kemalism

Kemalizm

Türkçe Kemalizm kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Kemalismus

İlgili konuları ara

Yanıtlar