Kemosentez

Kısaca: Kemosentez Güneş enerjisi yerine, kimyevi (kimyasal) enerjiden faydalanılarak inorganik maddelerden organik madde yapılması olayı. Fotosentezde, yeşil pigmentli klorofile sahip bitkiler, ham madde olarak H2O(su) ve CO2 (karbondioksit) kullanmak suretiyle karbonhidratları sentez ederler. Fotosentez, enerjiye ihtiyaç gösteren bir olaydır. Bu iş için, klorofil tarafından absorbe edilen güneş ışığının enerjisi harcanmaktadır. Şayet güneş ışığı yerine organik maddelerin sentezi için kimyevi ...devamı ☟

Kemosentez Güneş enerjisi yerine, kimyevi (kimyasal) enerjiden faydalanılarak inorganik maddelerden organik madde yapılması olayı.

Fotosentezde, yeşil pigmentli klorofile sahip bitkiler, ham madde olarak H2O(su) ve CO2 (karbondioksit) kullanmak suretiyle karbonhidratları sentez ederler. Fotosentez, enerjiye ihtiyaç gösteren bir olaydır. Bu iş için, klorofil tarafından absorbe edilen güneş ışığının enerjisi harcanmaktadır. Şayet güneş ışığı yerine organik maddelerin sentezi için kimyevi reaksiyonlardan hasıl olan enerji kullanılacak olursa meydana gelen bu olaya “kemosentez” veya “kimyasentez” adı verilmektedir. Bazı bakteriler, ışık enerjisine ihtiyaç göstermeden kimyevi enerji ile organik maddeleri sentez ederler. Mesela azot, kükürt, demir ve hidrojen bakterileri klorofile sahip olmadıkları halde kemosentez sayesinde ototrof (kendi beslek)turlar.

Bu şekilde kendi besinlerini üreten bakterilere “kemosentetik bakteriler” denir.

Kemosentetik bakteriler inorganik maddeleri oksitleyerek elde ettikleri kimyevi enerjiyi kullanarak CO2 ve H2O’dan kendilerine karbonhidratlı besinler yaparlar.

Toprakta N (azot), organik azot bileşikleri nitratlar ve amonyum tuzları halinde bulunurlar. Azotlu bileşikler, bakterilerin aracılığı ile, okside edilir ki, bu olaya nitrifikasyon denir. Nitrifikasyon ile azot, bitkilerin kullanabileceği birleşikler haline gelirken cereyan eden kimyevi olaylardan serbest kalan enerji de nitrifikasyona sebep olan bakteriler tarafından kemosentez için kullanılır.

Bitkiler bilindiği gibi havadaki CO2’yi bağlayarak organik bileşikler yapmaktadır. Fakat bitkilerin, havada bulunan azot (N2) gazını kullanmaları mümkün değildir.

Gelişmeleri için büyük öneme sahip olan azotu, azotlu bileşikler halinde topraktan alırlar. İşte, topraktaki azotun kullanılır hale gelmesi de kemosentez ile olduğundan, bu olay sayesinde tabiatta azot devri tamamlanmış olmaktadır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kemosentetik fosforilasyon
11 ay önce

Kemosentetik fosforilasyon Kemosentez reaksiyonlarında, kimyasal maddelerin oksitlenmesi sırasında açığa çıkan enerji ile ATP sentezi yapılması olayına...

Kamçılılar
11 ay önce

yaşar. Çoğalmaları genellikle eşeysiz ve boyuna bölünerek gerçekleşir. Kemosentez yapan türleri de bulunur.[kaynak belirtilmeli] Vikitür'de konuyla ilgili...

Kamçılılar, Kamçılılar
Nitrosomonas
4 yıl önce

dönüştürmek için 78 nitrojen dioksit iyonunu yükseltger. Böylelikle bakteriler kemosentez ile kendi besini üretirken bitkilere topraktaki azotu kullanabilir....

Sentez (anlam ayrımı)
4 yıl önce

popülasyon genetiği ışığında birleştiren modern evrim kuramının adı. Kemosentez, Işık enerjisi olmadan organik madde üretilmesi. Fotosentez, Klorofil...

Kimyasal evrim
4 yıl önce

teorilerine atıfta bulunulur. Kimyasal evrimin ikinci kullanımı veya kemosentez yaşamın canlı olmayandan (bakınız abiogenesis nasıl gelişebildiği veya...

Oksidatif fosforilasyon
11 ay önce

fermantasyonda) Fotofosforilasyon (fotosentezde) Kemofosforilasyon (kemosentezde) Oksidatif fosforilasyon, oksijenli solunumun son evresini teşkil eder...

Oksidatif fosforilasyon, ATP, Biyokimya, Fotosentez, Glikoliz, Hücre zarı, Mitokondri, Oksijenli solunum, Prokaryot, Sitoplazma, Taslak
Metabolik yolak
11 ay önce

bileşikler elde edilmesi: Fotosentez (bitkiler, algler, siyanobakteriler) Kemosentez (bazı bakteriler) Her organizmadaki enzimler belli bir yolakları mümkün...

Beslenme
11 ay önce

hidrojensülfür (H2S) gibi belli organik maddeleri oksitleyerek, kimyasal yoldan, kemosentezle sağlayan canlılardır. Örn : Nitrit,nitrat ve demir bakterileri. Besinlerini...

Beslenme, Beslenme (biyoloji), Saprofit beslenme, Simbiyoz beslenme, Çürükçül beslenme, yiyecek