Kenan Ülkesi

Kenan Ülkesi veya Kenan Diyarı (İbranice: Kena'an, Akadca: Kinaḫḫu), Şeria (Ürdün) Nehri'nin batısındaki Antik Filistin topraklarına İbrahimî dinî metinlerde verilen isim. Bu bölge günümüzdeki İsrail, Filistin ve Lübnan toprakları ile Ürdün, Mısır ve Suriye'nin kıyı kesimlerini kapsamaktadır.

Kenan Ülkesi hakkında detaylı bilgi

Kenan Ülkesi veya Kenan Diyarı (İbranice: Kena`an), Şeria Nehri`nin batısındaki Antik Filistin topraklarına İbrahimi dini metinlerde verilen isim. İbrahimi dinlere göre İsrailoğulları`na Vadedilmiş Topraklar`dır. İsrailoğulları Kenan Ülkesi`ni M.Ö. 2. binyılın ikinci yarısında fethetmiş ve yerleşmişlerdir. <ref>Oxford İngilizce Sözlük, Canaan</ref>

Kaynakça ve notlar

<references/>İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kenan (anlam Ayrımı)

Kenan sözcüğü ile aşağıdakilerden biri kastedilmiş olabilir:

Kenan (bölge)

Kenan Ülkesi veya Kenan Diyarı (İbranice: Kena'an, Akadca: Kinaḫḫu), Şeria (Ürdün) Nehri'nin batısındaki Antik Filistin topraklarına İbrahimi dini metinlerde verilen isim. Bu bölge günümüzdeki İsrail, Filistin ve Lübnan toprakları ile Ürdün, Mısır ve Suriye'nin kıyı ...

Kenan Yücel

kayda değerlik

Levant

Levant veya Bilâdü'ş-Şâm (Arapça: سوريّة الكبرى), Maşrek (Arapça:المشرق), net olmayan coğrafi bir terim olup, tarihsel süreç içerisinde Toros Dağları'nın güneyindeki Orta Doğu'da geniş bir alanı belirtmektedir. Batı'da Akdeniz, güneyde Arabistan Çölü ve ...

Canaan

Kenan Ülkesi veya Kenan Diyarı (İbranice: Kena'an, Akadca: Kinaḫḫu), Şeria (Ürdün) Nehri'nin batısındaki Antik Filistin topraklarına İbrahimî dinî metinlerde verilen isim. Bu bölge günümüzdeki İsrail, Filistin ve Lübnan toprakları ile Ürdün, Mısır ve Suriye'nin kıyı ...

şehir Devleti

Şehir devleti bir bölgenin yalnızca bir şehrin hâkimiyeti altında olmasıdır. Şehir devletleri genellikle daha büyük bir kültürel bölgenin parçasıydılar.

Bodrum Kalesi Tunç Çağı Batıkları

Salon üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde, M.Ö. XII. yüzyıl Gelidonya Burnu Batığı ile, M.Ö. XVI. yüzyıl Şeytan Deresi Batığı eserleri sergilenmektedir. Bu bölümün sol tarafında, dünyanın ilk bilimsel sualtı kazısından çıkarılan eserler bulunmaktadır. Bu ...

Fenike Dili

Fenike dili Antik Mısır dilinde Pūt; İbranice, Aramice ve Fenike dilinde Kenan Ülkesi; Yunanca ve Latince'de Fenike denen bir kıyı bölgesinde konuşulan dildi. Fenikece, Sami Dil Ailesinin Kenan alt grubundadır ve İbraniceyle Aramiceye yakındır.

Kolofon (basım)

Kolofon, bir kitabın genellikle başlık sayfasında bulunan matbaa amblemi ve kitapla ilgili açıklamalardır. Yunanca 'zirve, son nokta' veya 'son rötuşlar' anlamına gelen kolophon kelimesinden gelmektedir.

Yusuf (peygamber)

Yusuf (İbranice: יוֹסֵף/Yosef, Arapça: يوسف/Yusuf), İbrani din büyüğü ve atası <ref>Oxford İngilizce Sözlük, ``Joseph``</ref>. İslamiyet`e göre peygamberdir. Yakub`un (İsrail) oniki oğlundan en küçüğünün (Bünyamin) bir ...