Kenan Ülkesi

Kenan Ülkesi veya Kenan Diyarı (İbranice: Kena'an, Akadca: Kinaḫḫu), Şeria (Ürdün) Nehri'nin batısındaki Antik Filistin topraklarına İbrahimî dinî metinlerde verilen isim. Bu bölge günümüzdeki İsrail, Filistin ve Lübnan toprakları ile Ürdün, Mısır ve Suriye'nin kıyı kesimlerini kapsamaktadır.

Kenan Ülkesi hakkında bilgiler

Kenan Ülkesi veya Kenan Diyarı (İbranice: Kena`an), Şeria Nehri`nin batısındaki Antik Filistin topraklarına İbrahimi dini metinlerde verilen isim. İbrahimi dinlere göre İsrailoğulları`na Vadedilmiş Topraklar`dır. İsrailoğulları Kenan Ülkesi`ni M.Ö. 2. binyılın ikinci yarısında fethetmiş ve yerleşmişlerdir. <ref>Oxford İngilizce Sözlük, Canaan</ref>

Kaynakça ve notlar

<references/>İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kenan (anlam Ayrımı)

Kenan sözcüğü ile aşağıdakilerden biri kastedilmiş olabilir:

Kenan (bölge)

Kenan Ülkesi veya Kenan Diyarı (İbranice: Kena'an, Akadca: Kinaḫḫu), Şeria (Ürdün) Nehri'nin batısındaki Antik Filistin topraklarına İbrahimi dini metinlerde verilen isim. Bu bölge günümüzdeki İsrail, Filistin ve Lübnan toprakları ile Ürdün, Mısır ve Suriye'nin kıyı ...

Kenan Yücel

kayda değerlik

Levant

Levant veya Bilâdü'ş-Şâm (Arapça: سوريّة الكبرى), Maşrek (Arapça:المشرق), net olmayan coğrafi bir terim olup, tarihsel süreç içerisinde Toros Dağları'nın güneyindeki Orta Doğu'da geniş bir alanı belirtmektedir. Batı'da Akdeniz, güneyde Arabistan Çölü ve ...

Canaan

Kenan Ülkesi veya Kenan Diyarı (İbranice: Kena'an, Akadca: Kinaḫḫu), Şeria (Ürdün) Nehri'nin batısındaki Antik Filistin topraklarına İbrahimî dinî metinlerde verilen isim. Bu bölge günümüzdeki İsrail, Filistin ve Lübnan toprakları ile Ürdün, Mısır ve Suriye'nin kıyı ...