Kendili��Inden Yanma

Toplam beklenti kanunu

Toplam beklenti kanunu, Olasılık Teorisinde, Ötelenmiş beklenti kanunu, kule kuralı gibi çeşitli isimlerine de rastlanan öneriye göre

Ahmet Mithat Efendi

1844 yılında İstanbul'da doğdu.Babası Hacı İsmail Ağa'dır. Babası küçük yaşta ölünce Mısır Çarşısı'nda çıraklığa verildi.Burada çalışırken bir yandan okuma yazma bir yandan da Frasızca öğrendi.Kendi kendini yetiştirdi.Annesi ile Vidin'e ağabeyinin yanına...

Varlık ve Hiçlik

Varlık ve Hiçlik Sartre da öteki -varoluşçular gibi bütün yapıtlarında varlık sorusuna yönelir. Ana yapıtının adı: Varlık ve Hiçlik. Kendinden önceki varoluşçularda varlık bizim anlığımızda değil, ruh durumlarımızda kendini açar.

Şablon Meta Programlama

TMP “Şablon Meta Programlama”nın İngilizce çevirisinin kısaltmasıdır. C++ Meta programlama kendini veya başka programları değiştiren veya yaratan programlar yazmaktır. Şablon meta programlar derleyici tarafından derleme zamanında çalış...

Çuvaşça

Çuvaşça (Çuvaşça: Чӑвашла / Çavaşla), Rusya Federasyonu’nun orta kesiminde, Ural Dağları’nın batısında konuşulan çağdaş dönem Türk yazı dillerinden biridir. Türk dillerinin Ogur-Bolgar grubu öbeğinden varlığını korumuş tek dilidir.

Y kromozom Adem'i

Y kromozom Adem'i bugün yaşayan tüm insanların baba soyundan, sadece erkek ataları takip eden genetik hat üzerindeki en yakın ortak atasıdır. Bugün yaşayan tüm erkekler y kromozomlarını bu adamdan miras aldıkları için kendisine Adem ismi uygun görülmüştür...

doğrusal denklem

Doğrusal ya da lineer denklem terimlerinin her biri ya birinci dereceden değişken ya da bir sabit olan denklemlerdir. Böyle denklemlere "doğrusal" denmesinin nedeni içerdikleri terim ve değişkenlerin sayısına bağlı olarak (n) düzlemde ya da uzayda bir doğ...

kovaryans

Olasılık Teorisi ve İstatistikte, kovaryans beklenen değerleri <math>E(X)=\mu</math> ve <math>E(Y)=\nu</math> olan ``X`` ve ``Y`` olarak tanımlanmış iki gerçel değerli rastsal değişken arasındaki şu ilişkiyi tanımlar:

Lie işlemcisi

Lie işlemcisi, matematikte ve fizikte geniş bir kullanım alanı bulur. Bir cismin üzerine bu dönüşüm ile tanımlanan vektör uzayı Lie cebri olarak adlandırılır. Adını Sophus Lie`den almıştır.

Bileşke fonksiyon

Bileşke fonksiyon, matematikte bir işlevdir.