Kendini Yaralama

Kısaca: Kendini yaralama ya da kendine zarar verme, bir kişinin kendi vücuduna, intihar etme niyeti olmadan zarar vermesidir. Bu zarar vermelerin nedeni dayanılmaz duygulardan, gerçekdışılık hissinden ve hissizlikten kurtulma olabilir. Bu rahatsızlık Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Sınıflandırması (DSM-IV-TR) tanı el kitabında, sınır kişilik bozukluğu ve depresif bozuklukların bir belirtisi olarak listelenmiştir. Bazen akıl hastalıkları, travma geçmişi ve duygusal taciz, cinsel taciz gibi taciz ...devamı ☟

Kendini yaralama ya da kendine zarar verme, bir kişinin kendi vücuduna, intihar etme niyeti olmadan zarar vermesidir. Bu zarar vermelerin nedeni dayanılmaz duygulardan, gerçekdışılık hissinden ve hissizlikten kurtulma olabilir. Bu rahatsızlık Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Sınıflandırması (DSM-IV-TR) tanı el kitabında, sınır kişilik bozukluğu ve depresif bozuklukların bir belirtisi olarak listelenmiştir. Bazen akıl hastalıkları, travma geçmişi ve duygusal taciz, cinsel taciz gibi taciz geçmişi, yeme bozuklukları ya da düşük özsaygı, mükemmeliyetçilik gibi karakter özellikleri ile bağdaştırılır ancak kendini yaralayan birçok kişi yaralarını sakladığı için istatistiki bir analiz yapmak zordur. Kendini yaralayanlar sıklıkla intihara meyilliler ile karıştırılır ancak vakaların çoğunda bu doğru değildir. Ölümcül olmayan kendini yaralama dünya çapında gençler arasında yaygındır ve bu yaygınlık nedeniyle, nedeni ne olursa olsun ölümcül olmayan kendini yaralamalar için kendine zarar verme terimi giderek daha çok kullanılmaya başlanmıştır. Kendini yaralamanın altında yatan nedenleri ya da doğrudan davranışı tedavi etmeye yönelik değişik tedavi yöntemleri vardır. Kendini yaralama depresyon ile bağlantılı olduğunda antidepresan ilaçlar etkili olabilir. Alternatif yaklaşımlar arasında kendini yaralayan kişiyi başka bir şekilde meşgul etmeyi içeren ya da kendini yaralamayı kalıcı zararlar vermeyecek daha güvenli yöntemlerle değiştirmeye çalışan vazgeçirici teknikler bulunur.

Notlar

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.