KENTAL (türkçe) anlamı
100 kg'lık bir ağırlık ölçü birimi.
KENTAL (türkçe) anlamı
1. yüz kilogram ağırlığında kütle birimi.
KENTAL (türkçe) ingilizcesi
1. n. quintal,
KENTAL (türkçe) fransızcası
1. quintal [le]
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Orman

Orman ağaç, flora ve hayvanî canlılar topluluğu. Orman; belirli yükseklikteki ve büyüklükteki ağaçlar, çalı, otsu bitkiler, mantarlar, mikroorganizmalar ve çeşitli hayvanlarla, toprağın birlikte meydana getirdiği, aynı zamanda topluma çeşitli faydalar sağlayan bir servettir. ...

Denizli Ekonomisi

Denizli ilinin ekonomisi tarıma dayanır. Son 15 yıldır sanâyi sektöründe mühim gelişme olmuştur. Faal nüfûsun % 70’i tarım, balıkçılık ve ormancılıkla uğraşır.

Birimler

Birimler Alm. Einheit (f), Fr.Unitè (f), İng. Unit. Bir büyüklüğü ölçmek için o büyüklüğün cinsinden olan ve onunla kıyaslamaya yarıyan temel büyüklük. Bunlar uzunluk, kütle, zaman vs. birimleri olup, başlıca iki gruba ayırmak mümkündür. Birincisi temel birimler, ikincisi ...

Avrupa'da Yaşayan Türk Vatandaşları

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları (bazen Euro Türkler olarak da anılır), Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşları.

Kütle Ve Hacim Nedir?

Açıklayınız...