Kenz el-Küberâ ve Mehekk el-'Ulemâ, Türk düşünürlerinden Şeyhoğlu Sadrüddîn Mustafa'nın siyasetnâmesi. 1401 yılında yazılmış olan eser Kutadgu Bilig'den sonra siyaset felsefesine dair konuları inceleyen ikinci Türkçe eserdir.

Kenz el-Kübera ve Mehekk el-Ulema

Kenz el-Kübera ve Mehekk el-Ulema ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Kenz el-Kübera ve Mehekk el-`Ulema

İlgili konuları ara

Yanıtlar